Tiedotteet 2005

01.09.2005 14:13

Nimityksiä kenraalikunnassa

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan päättänyt esittää Tasavallan Presidentille kenraalikuntaa koskevat virkojen täyttämiset ja tehtävään määräämisetValtioneuvosto on yleisistunnossaan 1.9.2005 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille seuraavat kenraalikuntaa koskevat virkojen täyttämiset ja tehtävään määräämiset: puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö kenraaliluutnantti Esa Tarvainen pääesikunnan päällikön virkaan 1.1.2006 lukien, puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Hannu Herranen puolustusvoimien henkilöstöpäälliköksi 1.1.2006 lukien, merivoimien esikuntapäällikkö lippueamiraali Hanno Strang puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäälliköksi 1.1.2006 lukien, Saaristomeren meripuolustusalueen komentaja kommodori Veli-Jukka Pennala amiraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi ja merivoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.1.2006 lukien, valmiuspäällikkö prikaatikenraali Markku Koli operaatiopäälliköksi 1.12.2005 lukien, Lapin lennoston komentaja eversti Jarmo Lindberg kenraalin virkaan ja valmiuspäälliköksi 1.12.2005 lukien, pääesikunnan operatiivisen osaston apulaispäällikkö eversti Jarkko Numminen kenraalin virkaan viiden vuoden määräajaksi ja ilmavoimien esikunnan esikuntapäälliköksi 1.2.2006 lukien. Kenraaliluutnantti Esa Tarvainen (s.

1947) on työskennellyt puolustusvoimien henkilöstöpäällikkönä vuodesta 2002 lähtien sekä vuosina 2000-2002 puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäällikkönä. Hän on aikaisemmin toiminut neljään eri otteeseen YK:n rauhanturvaamistehtävissä Kuwaitissa ja Lähi-idässä, kenttätykistön tarkastajana, tykistöprikaatin komentajana, Tasavallan Presidentin adjutanttina, pääesikunnan kenttätykistötoimiston toimistoesiupseerina ja toimistoupseerina, sotakorkeakoulun oppilasupseerina, tykistökoulun opetusupseerina ja toimistopäällikkönä sekä Satakunnan Tykistörykmentin ja Pohjois-Karjalan Patteriston opetusupseerina. Tarvainen on ylennetty kenraaliluutnantiksi kesäkuussa 2004.

Kenraalimajuri Hannu Herranen (s. 1950) on työskennellyt puolustusvoimien apulaishenkilöstöpäällikkönä vuodesta 2004 lähtien. Sitä ennen hän on toiminut puolustusministeriön puolustuspoliittisen osaston kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtajana, pääesikunnan operatiivisen osaston apulaisosastopäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina, Kymen Ilmatorjuntarykmentin komentajana, apulaisosastopäällikkönä ja osastoesiupseerina Itäisen Maanpuolustusalueen esikunnassa, toimistopäällikkönä ja toimistoesiupseerina Kaakkois-Suomen Sotilasläänin esikunnassa sekä esikuntapäällikkönä, patteristoupseerina ja toimistoesiupseerina Kymen (Salpausselän) ilmatorjuntapatteristossa. Hän on lisäksi opiskellut kansallisessa maanpuolustusyliopistossa Washingtonissa. Kenraalimajuriksi Herranen on ylennetty joulukuussa 2003.

Lippueamiraali Hanno Strang (s. 1947) on työskennellyt vuodesta 2003 lähtien Merivoimien esikunnan esikuntapäällikkönä. Hän on sitä ennen toiminut Pääesikunnan turvapäällikkönä, Suomenlinnan Rannikkorykmentin komentajana, Suomen sotilasasiamiehenä Lontoossa, Rannikkotykistökoulun johtajana, vanhempana toimistoesiupseerina puolustusministeriössä, toimistoesiupseerina Pääesikunnan rannikkotykistötoimistossa sekä toimistopäällikkönä Vaasan rannikkopatteristossa. Lippueamiraaliksi hänet on ylennetty joulukuussa 2004.

Kommodori Veli-Jukka Pennala (s. 1953) on toiminut Saaristomeren Meripuolustusalueen komentajana vuodesta 2001 lähtien sekä sitä ennen Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana, Saaristomeren Meripuolustusalueen osastopäällikkönä, Saaristomeren Laivaston osastopäällikkönä, laivueen komentajana, laivueupseerina ja valmiuspäällikkönä. Hän on edelleen työskennellyt esikuntapäällikkönä, toimistopäällikkönä, laivueupseerina ja operaatioupseerina Rannikkolaivastossa sekä toimistoupseerina ja toimistopäällikkönä Turun Laivastoasemalla. Hänet on ylennetty kommodoriksi helmikuussa 1999.

Prikaatikenraali Markku Koli (s. 1951) on määrätty puolustusvoimien valmiuspäälliköksi vuonna 2005. Hän on sitä ennen toiminut Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston osastopäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina, rykmentin komentajana Panssariprikaatissa, Maanpuolustuskorkeakoulun opettajana sekä pääesikunnan ohjustoimiston toimistoupseerina. Prikaatikenraaliksi hänet on ylennetty joulukuussa 2004.

Eversti Jarmo Lindberg (s. 1959) on työskennellyt Lapin Lennoston komentajana vuoden 2005 alusta lukien. Sitä ennen hän on toiminut apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan operatiivisella osastolla, osastopäällikkönä, apulaisosastopäällikkönä, osastoesiupseerina ja lentokoulutuspäällikkönä Ilmavoimien Esikunnassa, laivueen komentajana Satakunnan Lennostossa, oppilasupseerina Maanpuolustuskorkeakoulussa sekä lentueen päällikkönä ja lentoupseerina Karjalan Lennostossa. Lindberg on ylennetty everstiksi kesäkuussa 2001.

Eversti Jarkko Numminen (s. 1954) on työskennellyt apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnan operatiivisella osastolla vuoden 2005 alusta lukien. Hän on sitä ennen toiminut Lapin lennoston komentajana, osastopäällikkönä ja apulaisosastopäällikkönä Ilmavoimien Esikunnassa, F-18 asiantuntijana Suomen suurlähetystössä Washingtonissa, laivueen komentajana, toimistopäällikkönä ja toimistoupseerina Satakunnan Lennostossa, Sotakorkeakoulun ilmasotalinjan oppilasupseerina sekä lentoupseerina Ilmasotakoulussa ja Lapin Lennostossa. Numminen on ylennetty everstiksi joulukuussa 1998.

Tarkempia tietoja asiasta antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen (puh. 09 - 160 88200 tai 050 - 568 0553).

Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä