Tiedotteet 2011

01.12.2011 14:11

Tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 1.12.2011 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille seuraavia tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa:

Etelä-Suomen Sotilasläänin komentaja, kenraalimajuri Markku Ilmari Nikkilä (s.1956) sotilasedustajan tehtävään Suomen pysyvään edustustoon EU:ssa ja edustustoon NATO:ssa sekä Suomen pysyväksi sotilasedustajaksi EU:n sotilaskomiteassa ja sotilasedustajaksi NATO:ssa 1.3.2012 lukien asemapaikkanaan Bryssel. Etelä-Suomen Sotilasläänin komentajana hän on palvellut helmikuusta 2011. Aikaisemmin Nikkilä on toiminut Kansallisen puolustuspolitiikan yksikön johtajana ja vanhempana toimistoesiupseerina puolustusministeriössä, Porin Prikaatin komentajana, erityistehtävässä, apulaisosastopäällikkönä ja vanhempana osastoesiupseerina Pääesikunnassa, sotilasedustajana Suomen YK-edustustossa New Yorkissa, opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, pataljoonaupseerina ja pataljoonan komentajana UNPROFOR-operaatiossa sekä opetusupseerina Taistelukoulussa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Nikkilä suoritti vuonna 1991. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Yhdysvalloissa ja Tanskassa.  Kenraalimajuriksi hänet ylennettiin kesäkuussa 2011.

Suomen sotilasedustaja EU:ssa ja NATO:ssa asemapaikkanaan Bryssel, kenraalimajuri Pertti Olavi Salminen (s.1954) Länsi-Suomen Sotilasläänin komentajaksi 1.3.2012 lukien. Suomen sotilasedustajana Brysselissä hän on palvellut vuodesta 2009. Aikaisemmin Salminen on toiminut Maanpuolustuskorkeakoulussa rehtorina, ainelaitoksen johtajana, strategian pääopettajana, opettajana ja tutkijaesiupseerina, pääesikunnassa apulaisosastopäällikkönä kansainvälisellä osastolla ja erityistehtävissä, divisioonan apulaisesikuntapäällikkönä, esikuntakouluttajana (Yhdysvallat) ja prikaatin apulaiskomentajana SFOR -operaatiossa, esikuntapäällikön sijaisena ja pataljoonan komentajana Porin prikaatissa, suunnittelu-upseerina YK:n palveluksessa HQ UNTAG:ssa Namibiassa ja toimistoupseerina Raahen sotilaspiirin esikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon hän suoritti vuonna 1987. Lisäksi hän on suorittanut opintoja Italiassa, Saksassa, Ruotsissa ja Englannissa. Valtiotieteen tohtorin tutkinnon hän suoritti Helsingin yliopistossa vuonna 1996. Kenraalimajuriksi Salminen ylennettiin vuonna 2006.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. 09 160 88200.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä