Tiedotteet 2013

12.04.2013 13:00

Nuorisotakuun toteutuminen myös varusmiespalvelusaikana varmistetaan

"Nuorisotakuu on yksi hallitusohjelman kärkihankkeista ja sen tavoitteena on nuorten työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy", sanoo puolustusministeri Carl Haglund. Haglund pitää erittäin tärkeänä nuorisotakuun toteutumista myös varusmiespalvelusaikana: "Varusmiespalvelusaika on työelämään siirtymisen ja opintosuunnittelun kannalta erittäin merkittävä elämänvaihe. Siksi on varmistettava, että nuori saa tarvitsemaansa uraohjausta ja neuvontaa myös omassa joukko-osastossaan."

Työ- ja elinkeinoministeriön johtama Nuorten yhteiskuntatakuu -työryhmä on laatinut kuuden ministerin allekirjoittaman kirjeen nuorisotakuun toteuttamisesta alueellisille ja paikallisille toimijoille. Kirje on luettavissa verkossa osoitteessa: www.nuorisotakuu.fi.

Puolustusministeriö on lähettänyt Pääesikunnalle edellä mainitun kirjeen ja suositukset nuorisotakuun toteuttamisen varmistamiseksi joukko-osastoissa. Suositukset on laadittu puolustusministeriön ja Pääesikunnan henkilöstöosaston yhteistyönä.

Suositusten tavoitteena on myös varusmieskoulutuksessa hankittujen taitojen ja tietojen tehokkaampi hyödyntäminen uraohjauksessa. "Varusmieskoulutusta tulee edelleen pyrkiä integroimaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään molemminpuolisten hyötyjen saamiseksi", ministeri Haglund painottaa.

Suositukset edellyttävät jokaista joukko-osastoa huolehtimaan nuorisotakuun linjausten mukaisesti varusmiespalveluksen aikaisesta opinto- ja työuraneuvonnasta. Lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koordinoimaa Aikalisä-toimintamallia hyödynnetään aktiivisesti järjestettäessä nuorisotakuuseen liittyviä ohjauspalveluja jo kutsuntavaiheessa tai palveluksen keskeytyessä.

Lisäksi jatkossa varusmieskoulutuksessa syntyvää osaamista kohdennetaan tehostetusti koulutusta ja työpaikkaa vailla olevalle nuorelle ja puolustusvoimat tiivistää edelleen varusmieskoulutuksen ja muun yhteiskunnan koulutusjärjestelmän yhteyksiä. Puolustusvoimat selvittää myös mahdollisuuksia uudistaa varusmiesten lomakäytäntöjä siten, että varusmiehelle voitaisiin myöntää esimerkiksi kuntoisuuslomaa pääsykokeisiin tai työhaastatteluun osallistumista varten. Nykyisin varusmiehet käyttävät henkilökohtaisia lomiaan, joiden määrä on rajoitettu.

Lisätietoja puolustusministeriössä antavat ylitarkastaja Janne Torvinen, puh. 0295 140433 ja viestintäjohtaja Jyrki Iivonen, puh. 0295 140120.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä