Tiedotteet 2013

24.01.2013 13:32

Suomen kyberturvallisuusstrategia valmis

Valtioneuvosto on tänään 24.1.2013 antanut periaatepäätöksen Suomen kyberturvallisuusstrategiasta. Kyberturvallisuusstrategiassa määritellään keskeiset tavoitteet ja toimintalinjat, joiden avulla vastataan kybertoimintaympäristöön kohdistuviin haasteisiin ja varmistetaan sen toimivuus.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta päättivät 8. maaliskuuta 2011 pidetyssä yhteisistunnossaan käynnistää kansallisen kyberturvallisuusstrategian laatimisen osana yhteiskunnan turvallisuusstrategian toimeenpanoa. Suomen kyberturvallisuusstrategian on laatinut poikkihallinnollinen työryhmä, jota on johtanut Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, ja siinä on ollut viranomaistahojen lisäksi myös vahva elinkeinoelämän edustus.

Kyberturvallisuusstrategialla luodaan yhteinen ymmärrys kyberturvallisuudesta ja vahvistetaan yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta. Strategiassa kuvataan kyberturvallisuuden visio, toimintamalli ja strategiset linjaukset. Kyberturvallisuusstrategian linjausten ja niiden toteuttamiseksi tarvittavien toimenpiteiden avulla Suomi kykenee kansallisesti hallitsemaan kybertoimintaympäristön tahallisia tai tahattomia haittavaikutuksia sekä vastaamaan ja toipumaan niistä.

Hyvin toimiva kybertoimintaympäristö on Suomelle kilpailuetu ja mahdollisuus. Turvallinen kybertoimintaympäristö helpottaa yksilöiden ja yritysten oman toiminnan suunnittelua, mikä lisää taloudellista aktiviteettia. Hyvä toimintaympäristö parantaa myös Suomen kansainvälistä houkuttelevuutta investointikohteena.

Suomen kyberturvallisuusstrategia käynnistää koko yhteiskunnan kattavan kyberturvallisuuden edellyttämän varautumisen ja jatkuvuudenhallinnan suunnittelun. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen pyritään jatkossakin varmistamaan. Strategiaan kiinteästi liittyvässä taustamuistiossa kuvataan kyberturvallisuuden johtamisen periaatteet ja häiriötilanteiden hallinnan järjestelyt sekä kyberturvallisuutta koskeva sääntely ja kyberturvallisuusstrategian toimeenpano-ohjelman laatimisen periaatteet.

Kevään 2013 aikana ministeriöiden johdolla laaditaan erilliset toimeenpano-ohjelmat, jotka tulevat sisältämään kyseisten hallinnonalojen ja hallinnonalaan liittyvien keskeisten toimijoiden konkreettiset toimenpiteet, joilla luodaan edellytykset kyberturvallisuusstrategian linjausten ja siihen liittyvän taustamuistion antamien perusteiden toteutumiseksi vuoteen 2016 mennessä.

Kyberturvallisuusstrategia on luettavissa verkossa osoitteessa www.yhteiskunnanturvallisuus.fi.

Lisätietojen osalta yhteyshenkilönä toimii asiantuntija Aili Kähkönen, 0295 140707.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä