Tiedotteet 2013

07.11.2013 15:00

Viran täyttämisiä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa

Valtioneuvosto on yleisistunnossaan 7.11.2013 päättänyt esittää Tasavallan Presidentille seuraavia kenraalin virkaan nimittämisiä ja tehtävään määräämisiä puolustusvoimissa:

Ilmavoimien operaatiopäällikkö, eversti Kim Erkki Akseli Jäämeri (s.1964) nimitetään kenraalin virkaan 1.1.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi ja määrätään Ilmavoimien komentajaksi 1.4.2014 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut Satakunnan Lennoston komentajana ja laivueen komentajana, Maanpuolustuskurssien johtajana, pääesikunnassa osastoesiupseerina, apulaisosastopäällikkönä, vanhempana osastoesiupseerina ja sektorijohtajana sekä EU:n sotilaskomitean puheenjohtajan sotilasavustajana Brysselissä. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Jäämeri suoritti vuonna 1999. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2006.

Pääesikunnan valmiuspäällikkö, eversti Markku Johannes Myllykangas (s.1961) nimitetään kenraalin virkaan 1.1.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi. Aikaisemmin hän on toiminut Maavoimien Esikunnassa suunnittelu- ja apulaisosastopäällikkönä, Tykistöprikaatin komentajana, Itäisen Maanpuolustusalueen Esikunnassa apulaisosastopäällikkönä, Reserviupseerikoulussa esikuntapäällikkönä, kurssinjohtajana, osasto- ja toimistopäällikkönä, pääesikunnassa osastoesiupseerina ja vanhempana osastoesiupseerina sekä Kymen Sotilasläänin Esikunnassa osastoupseerina. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Myllykangas suoritti vuonna 1995. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2008.

Panssariprikaatin komentaja, eversti Pekka Juhani Toveri (s.1961) nimitetään kenraalin virkaan 1.1.2014 lukien viiden vuoden määräajaksi. Puolustusvoimain komentaja on määrännyt eversti Toverin Länsi-Suomen Sotilasläänin komentajaksi 1.1.2014 alkaen. Aikaisemmin hän on toiminut apulaisoperaatiopäällikkönä ISAF-operaatiossa Afganistanissa, pääesikunnassa osastoesiupseerina ja vanhempana osastoesiupseerina, yhteysupseerina United States Joint Forces Command'ssa USA:ssa, Panssarikoulun johtajana, apulaissotilasasiamiehenä Tukholmassa, toimistoesiupseerina IFOR-operaatiossa Bosniassa ja osastoesiupseerina Hämeen Sotilasläänin Esikunnassa. Yleisesikuntaupseerin tutkinnon Toveri suoritti vuonna 1995. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2007.

Lisätietoja puolustusministeriössä antaa henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta puh. 0295 140430.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä