Kansallisen turvallisuusviranomaisorganisaation palvelut

Kansainvälisen käytännön mukaan ulkomaiden turvallisuusviranomaiset edellyttävät Suomen kansallisen turvallisuusviranomaisen todistusta siitä, että suomalainen yritys tai muu yhteisö suojaa oikein sille kansainvälisten hankkeiden yhteydessä luovutettavaa salassa pidettävää tietoa. Tästä todistuksesta käytetään nimitystä 'Facility Security Clearance' (FSC). Todistuksen myöntää ulkoasiainministeriön NSA-viranomainen määrätyn turvallisuusviranomaisen esityksestä.   Suojelupoliisi perii todistusmenettelyyn liittyvästä tarkastustoiminnastaan poliisihallituksen säätämän maksun (ks. suojelupoliisin nettisivusto). Mikäli kyseessä on puolustushallinnon kotimainen hanke, prosessivastuu on Pääesikunnalla (tarkastustoiminta ja kohdeyhteisön kanssa solmittava turvallisuussopimus).

Kansainväliset järjestöt ja ulkovaltojen puolustustarviketeollisuuden yritykset edellyttävät usein myös yhteistyökumppaneidensa henkilöstöstä turvallisuustodistusta, josta käytetään englanninkielistä nimitystä 'Personnel Security Clearance' (PSC). PSC:n myöntää vierailijan kotimaan turvallisuusviranomainen. Suomessa turvallisuusselvityshakemus jätetään pääsääntöisesti Suojelupoliisille ja PSC-todistuksen myöntää ulkoasiainministeriö kansallisen turvallisuusviranomaisen roolissaan. Mikäli kyseessä on puolustushallinnon kotimainen hanke, turvallisuusselvityshakemus jätetään Pääesikunnalle, joka myös myöntää PSC:n. Selvityksen hakijana toimii se taho, jolla on intressi saada kohdehenkilölle turvallisuustodistus. Kohdehenkilö suostuu allekirjoituksellaan siihen, että hänestä tehdään turvallisuusselvitys.

Tietojärjestelmille tai tietoturvallisuustuotteille myönnettävät todistukset (sertifikaatit ja akkreditoinnit) myöntää Viestintäviraston NCSA-FI. Puolustusvoimat toimii tiiviissä yhteistyössä Viestintäviraston kanssa.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä