PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN ASIAKIRJAT


Tämän sivun sisällön tuottaja on Puolustusministeriö.

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alasivuilla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko ohjeita, suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja), ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomus ja ministeriön antamat kannanotot virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

Valtionhallinnon internetraportointi NETRA

NETRA on Valtiokonttorin tuottama uudenlainen tapa raportoida valtionhallinnon asioita. Tässä ensimmäisessä palveluversiossa pääset tutkimaan valtion kirjanpitotietoja ja valtiotasoisia virallisia suunnittelun ja seurannan asiakirjoja. Lisäksi pääset NETRAn kautta suoraan tutkimaan muilta sivustoilta löytyviä valtiontalouteen liittyviä asioita, kuten valtion talousarviota, hallitusohjelmaa ja sen seurantaa, yksittäisten hankkeiden hankerekisteriä sekä tietoja valtion henkilöstöstä ja henkilöstöhallinnosta.

Puolustusministeriön hallinnonalan talousarvioehdotukset löytyvät tästäPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä