Tiedotteet 2017

08.03.2017 14:20

Valmius, rahoitus ja materiaalihankinnat turvaavat uskottavan puolustuksen

Puolustusministeri Jussi Niinistö korosti puolustusjärjestelmämme monipuolista ja pitkäjänteistä kehittämistä puolustusselonteon lähetekeskustelussa eduskunnassa 8. maaliskuuta. Suomen harjoittama aktiivinen vakauspolitiikka tarkoittaa Niinistön mukaan erityisesti sotilaallisten uhkien ennaltaehkäisemistä. Selonteon linjaama tilannekuva, eli sotilaallisen aktiivisuuden lisääntyminen Suomen lähialueilla puolestaan on fakta eikä mielipidekysymys.

"Puolustukseemme panostaminen ei muuta ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme linjaa millään lailla, eikä linjan muuttaminen voi edes olla puolustusselonteon tarkoitus. Selonteko nojaa kaikilta osiltaan jo ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa tehtyiin linjauksiin."

Turvallisuusympäristön muutokseen on selonteossa reagoitu monella tavalla. Ensinnäkin valmiuslainsäädäntöä kehitetään ja maavoimista tehdään taas valmiusorganisaatio. Ministeri Niinistö myös puolusti sodan ajan joukkojen lisäystä 50 000:llä sanomalla, että vaikka kriitikkojen mielestä muutos on vanhanaikainen, tulevan sodan luonnetta ei voi ennustaa.

"Meillä on historiassamme omaa kokemusta väärin ennustamisesta. Harva kuvitteli ennen talvisotaa, että taisteluita käytäisiin koko Suomen pituudelta sodan alkuhetkistä alkaen."

Toinen keino vastata turvallisuusympäristön muutokseen on materiaali-investointirahoituksen nostaminen sekä valmiuden ylläpitoon ja kehittämiseen tarkoitettu lisärahoitus, 55 miljoonaa euroa vuodessa. Tärkeässä roolissa ovat seuraavan vuosikymmenen materiaalihankinnat, eli monitoimialukset ja hävittäjät. Laivue 2020 -hankkeessa monipuolisuus on avainsana, ja hävittäjien kohdalla suorituskyky.

Kaikki tämä tarvitaan, koska uskottava kansallinen puolustus on kaiken perusta, eikä Suomella ole varaa jättää yhtään puolustuksen osa-aluetta selkeästi heikommaksi kuin toista.

"Juuri tuota heikkoutta mahdollinen vastustaja pyrkii kriisin aikana käyttämään hyväkseen. Selonteossa tehtyjen linjausten toteuttaminen mahdollistaa kansallisen puolustuksemme tasapainoisen kehittämisen vähintään vuosikymmeneksi eteenpäin."

Puhe on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa: www.defmin.fi/puheet


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Kysely
«

Auta meitä kehittämään sivustoamme

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin.

VastaaMyöhemminEi kiitos