Uutiset


Puolustushallinto sitoutui kestävään kehitykseen

keke fi tunnusPuolustushallinto on liittynyt kansalliseen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen "Suomi, jonka haluamme 2050". Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan. Kestävän kehityksen toimikunnan vuonna 2013 julkaisema yhteiskuntasitoumus on yhteinen pitkän aikavälin tahtotila tulevaisuuden Suomesta.

Tavoitteena on puolustushallinnon tehtävien toteuttaminen sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla. Puolustushallinnon sitoumus sisältää konkreettisia toimenpidesitoumuksia tavoitteen saavuttamiseksi.

Toimenpiteet ovat jatkoa puolustushallinnon vuonna 2010 julkaisemalle kestävän kehityksen ohjelmalle. Tavoitteiden saavuttamiseksi puolustushallinto sitoutuu edelleen kehittämään varusmiesten ja vapaaehtoisten naisten ennakkoterveystarkastuksia, ennakkovalmennusta ja palvelusolosuhteita. Tapaturmia ja sairauksia ennaltaehkäistään koulutuksella sekä vähentämällä työ- ja palvelusympäristöön liittyviä terveys- ja turvallisuusriskejä.


Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä