Uutiset

Vuonna 2012 aloitetun puolustusvoimauudistuksen rakennemuutosten toimeenpano etenee

Rakenteiden uudistamisessa toimintoja järjestetään puolustusvoimalliseksi kokonaisuudeksi, päällekkäisyydet poistetaan ja toimintaa tehostetaan. Joukko-osastoja, laitoksia, tukikohtia ja toimipaikkoja lakkautetaan ja yhdistetään sekä tarpeettomista alueista ja kiinteistöistä luovutaan. Johtamis- ja hallintotasoja vähennetään ja tukitoimintoja organisoidaan uudelleen resurssisäästöjen saamiseksi. Ratkaisuissa pyritään pitkän aikavälin vaikuttavuuteen.

Uudelleenjärjestelyissä hallintoyksiköiden määrä vähenee merkittävästi. Osa hallintoyksiköistä päättää toimintansa ja osa sulautuu toisiin hallintoyksiköihin.
Tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat talvella 2012 puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat. Puolustusvoimat teki keväällä 2012 puolustusministeriölle esitykset puolustusvoimauudistukseen liittyvistä uudelleenjärjestelyistä. Puolustusministeriö on tehnyt näiden toimeenpanoon liittyviä hallinnollisia päätöksiä kesällä 2012 ja 2013.

Lue lisää


w3
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä