Uutiset

Työryhmä esittää säädösperustaa sotilastiedustelulle

Sotilastiedustelulainsäädäntöä valmisteleva työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Jussi Niinistölle 19. huhtikuuta 2017. Työryhmä esittää mietinnössään, että säädetään laki sotilastiedustelusta. Esityksen tavoitteena on saattaa puolustusvoimien tiedustelua koskeva lainsäädäntö ajan tasalle sekä täyttää perustuslaista ja Suomea sitovista kansainvälisistä velvoitteista johtuvat vaatimukset.

Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien hoitaminen edellyttää tiedustelua ja sotilastiedustelu on keskeinen osa Suomen puolustusvalmiutta. Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on parantaa tiedonhankintaa puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä vakavista kansainvälisistä uhista siten, että Puolustusvoimilla olisi Suomessa ja ulkomailla toimivaltuudet henkilötiedusteluun, radiosignaalitiedusteluun ja tietojärjestelmätiedusteluun sekä tietoliikennetiedusteluun.

Tiedustelulakimietintöjen luovutus 19042017
Kuva: sisäministeriö/Ulla Tulonen
Lue lisää


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä