Tiedotteet

21.12.2017 14:30

Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto sotilastiedustelua koskevasta lakiesitysluonnoksesta julkistettu

Lainsäädännön arviointineuvosto on antanut lausuntonsa puolustusministeriön virkamiestyönä laatimasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sotilastiedustelusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Puolustusministeriö perehtyy huolellisesti lausunnon sisältöön ja harkitsee, miten arviointineuvoston lausunto otetaan huomioon lopullisessa esityksessä. Tavoitteena on edelleen, että hallituksen esitys asiasta annetaan eduskunnalle tammikuussa.

Lainsäädännön arviointineuvosto on valtioneuvoston kansliaan sijoitettu riippumaton ja itsenäinen neuvosto, jonka tehtävänä on antaa lausuntoja hallituksen esityksistä ja niiden vaikutusarvioinneista.

Arviointineuvoston lausunto löytyy neuvoston www-sivuilta http://vnk.fi/arviointineuvosto/lausunnot.


Palaa otsikoihinPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä