Sotilastiedustelulainsäädännön valmistelu

Suomen on kyettävä entistä paremmin hankkimaan tietoa myös ulkomailta. Puolustusvoimien tiedustelulla osaltaan varmistetaan oikea, luotettava ja ajantasainen tieto valtiojohdon päätöksenteon tueksi. Tiedustelu muodostaa ja ylläpitää tilannekuvaa sotilaallisesta toiminnasta ja tuottaa tarvittaessa ennakkovaroituksen maahamme kohdistuvasta sotilaallisesta uhasta. Lainsäädännön on tarkoitus mahdollistaa tiedonhankinta myös sotilaallisissa kriisinhallintaoperaatioissa ja siten parantaa ulkomailla palvelevien suomalaisten turvallisuutta.

Tiedustelulainsäädäntöä valmistelevien työryhmien määräaikaa jatketaan


Sisäministeri Paula Risikko on jatkanut siviilitiedustelulainsäädäntöä valmistelevan työryhmän määräaikaa ja puolustusministeri Jussi Niinistö sotilastiedustelulainsäädäntöä valmistelevan työryhmän määräaikaa. Kummankin työryhmän uusi määräaika on 28.2.2017.

Siviili- ja sotilastiedustelua koskevat lainsäädäntöhankkeet pyritään toteuttamaan samassa aikataulussa. Työryhmät aloittivat toimintansa 1.10.2015, ja niiden alkuperäinen määräaika oli 31.12.2016.

Tilaisuudet

Kuulemistilaisuus elinkeinoelämälle 23.11.2016 klo 13.00-15.00

Elinkeinoelämän kutsu tilaisuuteen (pdf) (183 KB)

Nordströmin esitys 23.11. (pdf) (207 KB)

Ohjelma (pdf) (220.9 KB)

Kuulemistilaisuus järjestöille 24.11.2016 klo 13.00-15.00

Järjestöjen kutsu nettisivulle (pdf) (231.3 KB)

Nordströmin esitys 24.11. (pdf) (221.2 KB)

Ohjelma (pdf) (220.9 KB)Lainsäädäntöhanketta valmisteleva työryhmä


Puolustusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus puolustusvoimien tiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi. Tiedustelulainsäädännön tavoitteena on parantaa tiedonhankintaa puolustusvoimien tehtäviin liittyvistä kansainvälisistä uhista.

Sotilastiedusteluhanke valtioneuvoston hankerekisterissä

Parlamentaarinen seurantaryhmä tiedustelulainsäädännön uudistamiseen liittyville hankkeille


Sisäministeriön tiedote parlamentaarisen seurantaryhmän perustamisesta

Muut lainsäädäntöhankkeet:

Sisäministeriön hankesivu:

www.intermin.fi/tiedustelu

Oikeusministeriön hankesivu:

www.oikeusministerio.fi/perustuslain_muuttaminen.html


Hankkeen taustaa

Turvallisuusviranomaisten tiedonhankintaa koskevaa lainsäädäntöä kehittävä työryhmä luovutti mietintönsä puolustusministeri Carl Haglundille 14.1.2015.

Suomalaisen tiedustelulainsäädännön suuntaviivoja (pdf) (3.7 MB)

Työryhmä toimi vuoden 2014 alusta lähtien ja mietinnön valmistumisen määräaika oli 31.12.2014.

Työryhmä ehdotti mietinnössään harkittavaksi, että hallitus käynnistäisi tarvittavat toimenpiteet tiedustelua koskevan säädösperustan luomiseksi käynnistämällä yhden tai useampia lainsäädäntöhankkeita.

Työryhmän mietintö lähetettiin laajalle lausuntokierrokselle 9.2.2015 ja lausuntoa pyydettiin 150 eri ministeriöltä, viranomaiselta, puolueelta, järjestöltä, yritykseltä ja yhteisöltä.

Lausunnot mietinnöstä:

http://valtioneuvosto.fi/hanke?selectedProjectId=12380Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä