Tekstin koko: Pienennä tekstin kokoa Normaali tekstikoko Suurenna tekstin kokoa

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS   

TOIMINTAKERTOMUS 2016

YLEISTÄ 

Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta MTS toimii parlamentaarisena foorumina, joka organisoi dialogia turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin varautumisesta kansalaisjärjestöjen, päättäjien, viranomaisten, median ja asiantuntijoiden kesken. MTS seuraa yhteiskunnan yleistä varautumista kriisitilanteisiin ja poikkeusoloihin sekä kartoittaa niihin liittyviä tarpeita painottaen erityisesti viestintää. MTS kehittää kansalaisjärjestöjen ja median asiantuntemusta ja osaamista turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta sekä varautumisesta. MTS tutkii turvallisuuspolitiikkaa, maanpuolustusta ja väestön kriisitietoisuutta koskevaa kansalaisilmapiiriä. MTS tekee pohjoismaista yhteistyötä Ruotsin ja Norjan kanssa.

MTS 40 VUOTTA

Vuonna 2016 MTS:n toimintaa leimasi sen 40-vuotinen taival. MTS:n toiminta alkoi vuonna 1976. Juhlavuosi huipentui marraskuussa järjestettyyn juhlaseminaariin. Seminaarissa katsottiin sekä menneisyyteen että tulevaisuuteen. Juhlavuosi huomioitiin myös MTS:n omassa materiaalihankinnassa.

Seminaaritoiminnassa olivat juhlavuoden lisäksi esillä ajankohtaisia teemoja, kuten rajaturvallisuus, tiedustelulainsäädännön valmistelu, Nato-selvitys, ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko sekä kansainvälisen avun antamisen ja vastaanottamisen vaikutukset puolustushallinnossa.

SEMINAARIT

MTS järjesti vuoden 2016 aikana 40-vuotisjuhlaseminaarin lisäksi rajaturvallisuusseminaarin, kansainvälisen avun antamista ja vastaanottamista käsitelleen seminaarin, Suomi ja Nato - arvioita suhteesta -seminaarin, tiedusteluseminaarin sekä kaksi journalistiseminaaria.

Seminaareista pyydettyjen ja saatujen palautearvioiden perusteella voi todeta, että MTS:n seminaarit koetaan sekä sisällöllisesti että järjestelyjen osalta hyviksi ja toimiviksi.

MTS:n 40-vuotisjuhlaseminaari 22.11.2016 Kansallismuseon auditoriossa

MTS järjesti 22.11.2016 klo 15–17 Näköaloja turvallisuuspolitiikasta - MTS 40 vuotta -seminaarin Kansallismuseon auditoriossa. Tilaisuuteen kutsuttiin MTS:n toiminnassa mukana olleita henkilöitä.

Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Seminaarissa puhui pääministeri Juha Sipilä.

Paneelikeskusteluun MTS:n neljä vuosikymmentä ja näkymiä tulevaan osallistuivat seuraavat henkilöt:

• Valtiotieteen lisensiaatti Ilkka-Christian Björklund

• Valtiosihteeri Pertti Torstila

• Professori Tuomas Forsberg

• Professori Kari Hokkanen

• Päätoimittaja Sirpa Puhakka

• MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Keskustelun veti toimittaja Jarmo Mäkelä. Juhlaseminaariin osallistui noin 190 henkilöä.

Juhlaseminaarin jälkeinen Cocktail-tilaisuus pidettiin niin ikään Kansallismuseolla. Tilaisuudessa piti tervehdyspuheen puolustusministeri Jussi Niinistö.

Rajaturvallisuusseminaari 6.4.2016 Ostrobotnialla

MTS järjesti 6.4.2016 klo 13–15 Rajaturvallisuusseminaarin Ostrobotnian juhlasalissa.

Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Seminaarissa puhuivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Sisäministeri Petteri Orpo: Rajapolitiikalla rajaturvallisuuteen?

• Rajavartiolaitoksen päällikkö, kenraaliluutnantti Jaakko Kaukanen: Suomen itärajan valvonta ennen ja nyt

• Rajavartiolaitoksen apulaisosastopäällikkö, eversti Vesa Blomqvist: Frontexin käytännön toimet ja haasteet EU:n ulkorajojen valvonnassa.

Seminaarin puheenjohtajana toimi MTS:n mediajaoston puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa. Seminaariin osallistui noin 130 henkilöä.

Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen - vaikutukset puolustushallinnossa -seminaari 21.4.2016 Säätytalolla

MTS järjesti 21.4.2016 klo 12–14 Kansainvälisen avun antaminen ja vastaanottaminen - vaikutukset puolustushallinnossa -seminaarin Säätytalolla.

Seminaarin avasi MTS:n varapuheenjohtaja, puolustusministerin erityisavustaja Petteri Leino.

Seminaarissa puhuivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström: Mitä muutoksia, vaikutuksia lainsäädäntöön puolustushallinnossa?

• Sisäministeriön erityisasiantuntija Tapio Puurunen: Muutokset sisäministeriön hallinnon alalla.

Alustusten jälkeiseen Vaikutukset henkilöstöön -paneelikeskusteluun osallistuivat seuraavat henkilöt:

• Upseeriliiton puheenjohtaja Jari Rantala

• Päällystöliiton puheenjohtaja Sakari Vuorenmaa

• Aliupseeriliiton puheenjohtaja Mika Oranen

• Puolustusministeriön henkilöstöjohtaja Jari Kajavirta.

Seminaarin puheenjohtajana ja paneelikeskustelun vetäjänä toimi MTS:n järjestöjaoston puheenjohtaja Tuula Väätäinen. Seminaariin osallistui noin 50 henkilöä.

Suomi ja Nato - arvioita suhteesta - seminaarin 27.5.2016 Kansallismuseon auditoriossa

MTS järjesti 27.5.2016 klo 9-11 Suomi ja Nato - arvioita suhteesta - seminaarin Kansallismuseon auditoriossa.

Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen alusti teemanaan asiantuntijaryhmän Arvio Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden vaikutuksista.

Kommenttipuheenvuorot kuultiin Kansan Uutisten päätoimittaja, MTS:n jäsen Sirpa Puhakalta ja Kainuun Sanomien päätoimittaja Markus Pirttijoelta.

Seminaariin parlamentaariseen Arvioita raportista ja sen vaikutuksista selontekoihin paneelikeskusteluun osallistuivat kansanedustajat:

• Seppo Kääriäinen (kesk.)

• Tom Packalén (ps.)

• Sofia Vikman (kok.)

• Erkki Tuomioja (sd.)

• Krista Mikkonen (vihr.)

• Markus Mustajärvi (vas.)

• Thomas Blomqvist (r.)

• Sari Essayah (kd.).

Seminaarin paneelikeskustelun veti Yleisradion vastaava tuottaja, MTS:n jäsen Petri Kejonen. Seminaariin osallistui noin 80 henkilöä.

Tiedusteluseminaari 21.9.2016 Eduskunnan Pikkuparlamentin auditoriossa

MTS järjesti 21.9.2016 klo 9.30–12.30 Suuntaviivoja tiedustelulle -seminaarin Pikkuparlamentin auditoriossa Eduskunnassa.

Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Tiedustelulainsäädännön valmistelusta alustivat seuraavat henkilöt:

• Sisäministeriön ylijohtaja Kauko Aaltomaa

• Puolustusministeriön lainsäädäntöjohtaja Hanna Nordström

• Oikeusministeriön ylijohtaja Sami Manninen.

Kommenttipuheenvuoron esittivät Finnish Information Security Cluster FISC ry:n toiminnanjohtaja Juha Remes, Suomen Journalistiliiton lakimies Jussi Salokangas, Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari ja Pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho.

Ruotsin tiedustelulainsäädännöstä alustivat Försvarets radioanstalt -organisaation (FRA) viestintäjohtaja Anni Bölenius ja pääjuristi Michaela Drab.

Seminaarin puheenjohtajana toimi MTS:n mediajaoston puheenjohtaja, Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa. Seminaariin osallistui noin 150 henkilöä.

Journalistiseminaarit

MTS on perinteisesti järjestänyt vuosittain kaksi koko päivän kestävää journalistiseminaaria, joista toinen on pidetty Helsingissä ja toinen maakunnassa. Toistuvina teemoina ovat yleensä olleet Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, maanpuolustus, Venäjä, kriisiviestintä sekä sisäiseen turvallisuuteen liittyviä aiheita. Lisäksi on aina tilanteen mukaan ajankohtaisia teemoja. Vuoden 2016 journalistiseminaarit järjestettiin keväällä Joensuussa ja joulun alla Helsingissä.

Journalistiseminaari 16.5.2016 Joensuun Tiedepuiston Louhela-salissa

Journalistiseminaarin avasi MTS:n varapuheenjohtaja, puolustusministerin erityisavustaja Petteri Leino. Kaupunginhallituksen jäsen Anssi Törmälä toi seminaariin Joensuun kaupungin tervehdyksen.

Seminaarissa alustivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Ulkoasiainministeriön turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikönpäällikkö Mikko Kinnunen - Ajankohtainen puheenvuoro Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta

• Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta: Turkki-EU pakolaissopimus: pääkohdat ja arviointia

• Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari: Suomen kansallinen turvallisuus ja Suojelupoliisi

• Puolustusvoimien tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri Harri Ohra-aho: Lähialuekatsaus

• Suomen Pietarin pääkonsulaatin erityisasiantuntija, konsuli Martta Halonen: Katsaus Venäjän taloustilanteeseen ja suomalaisyritysten toimintaan Luoteis-Venäjällä

• Pohjois-Karjalan rajavartioston komentaja, eversti Olli Lampinen: Ajankohtaista itärajalta

• Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitoksen yliopistotutkija Olga Davydova-Minguet: Suomen venäjänkielinen mediamaisema ja sen käyttäjät

• Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila: Suomalainen maanpuolustus turvallisuusympäristön ristiaallokossa.

Seminaarin puheenjohtajina toimivat MTS:n varapuheenjohtaja, puolustusministerin erityisavustaja Petteri Leino ja MTS:n koulutusjaoston puheenjohtaja, FM Pekka M. Sinisalo. Joensuun Journalistiseminaariin osallistui noin 85 henkilöä.

Turvallisuusympäristö murroksessa -yleisötilaisuus 16.5.2016 Joensuun Tiedepuiston Louhela-salissa

Journalistiseminaarin jälkeen järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus teemalla Turvallisuusympäristö murroksessa. Tilaisuuteen kutsuttiin sähköpostilla laajasti eri järjestöjä, hallinnon edustajia ja toimittajia. Yleisötilaisuuden markkinoinnissa huomioitiin mm. kirjastot, kansalaisopisto, järjestöjä, sähköisiä kalentereita/ menoinfoja sekä twitter. Yleisötilaisuudesta oli 15.5. lehti-ilmoitus Karjalaisessa.

Avoimen yleisötilaisuuden avasi MTS:n varapuheenjohtaja, puolustusministerin erityisavustaja Petteri Leino. Tilaisuuteen toi Joensuun kaupungin tervehdyksen kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Yleisötilaisuudessa puhui Maavoimien esikuntapäällikkö, kenraalimajuri Jorma Ala-Sankila.

Yleisötilaisuuden kansanedustajapaneelikeskusteluun osallistuivat seuraavat Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustajat:

• Hannu Hoskonen (kesk.)

• Kari Kulmala (ps.)

• Sari Raassina (kok.)

• Merja Mäkisalo-Ropponen (sd.)

• Krista Mikkonen (vihr.)

• Sari Essayah (kd.).

Yleisötilaisuuden juonsi Yle Joensuun Tapio Laakkonen.

Joensuussa järjestettyyn avoimeen yleisötilaisuuteen osallistui noin 60 henkilöä.

Journalistiseminaari 14.12.2016 Säätytalolla

Seminaarin avasi MTS:n puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Vikman.

Helsingin journalistiseminaarissa alustivat seuraavat henkilöt teemoinaan:

• Puolustusministeri Jussi Niinistö: Puolustusministerin ajankohtaiskatsaus

• Ulkoasiainministeriön alivaltiosihteeri Anne Sipiläinen: Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka muuttuvassa toimintaympäristössä

• Suomen pysyvän EU-edustuston suurlähettiläs Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve: EU turvallisuuden tuottajana

• Maahanmuutto-ministeriryhmän pääsihteeri Erkki Matilainen: Suomen sisäisestä turvallisuudesta ja turvapaikkapolitiikasta

• Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Pekka Sutela: Venäjä uudessa maailmantaloudessa

• Aleksanteri-instituutin tutkijatohtori Hanna Smith: Venäjän sotilaallisen voiman merkitys sen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

• Suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttari: Kansallinen turvallisuus muuttuvassa toimintaympäristössä

• Maanpuolustuskorkeakoulun everstiluutnantti Pentti Forsström: Itämeren alueen turvallisuuspoliittinen tilanne

• Ulkoasiainministeriön arktinen suurlähettiläs Aleksi Härkönen: Arktisen neuvoston puheenjohtajuusvalmistelut.

Seminaarin puheenjohtajana toimi MTS:n koulutusjaoston puheenjohtaja Pekka M. Sinisalo. Helsingin journalistiseminaariin osallistui noin 110 henkilöä.

MTS:n seminaarimateriaaleja ohjelmineen ja valokuvineen on MTS:n nettisivuilla (www.defmin.fi/mts).

MTS:N MIELIPIDETUTKIMUS

MTS tekee vuosittain laajan, koko väestöä koskevan mielipidetutkimuksen, jossa selvitetään suomalaisten turvallisuuspoliittisia mielipiteitä ja asenteita sekä niihin vaikuttavia tekijöitä.

Mielipidetutkimuksessa kysymyksiä oli kaikkiaan 18, joista yksi oli uusi.

Tutkimuksen teki Taloustutkimus Oy MTS:n toimeksiannosta. Tutkimuksen haastattelut tehtiin 22.9.–11.10.2016. Kaikkiaan haastateltiin 1000 henkilöä. Tutkimuksen otos vastaa Suomen 15–79 -vuotiasta väestöä lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Tutkimusraportti julkistettiin 1.12.2016 Säätytalolla järjestetyssä infotilaisuudessa. Ennen julkistamista raportti esiteltiin puolustusministerille ja Eduskunnan puolustusvaliokunnalle.

MTS:n mielipidetutkimus sai hyvän mediahuomion. Mielipidetutkimusraportit ovat netissä (www.defmin.fi/mts --> Mielipidetutkimukset) myös ruotsin- ja englanninkielisinä versioina.

POHJOISMAINEN YHTEISTYÖ

Pohjoismainen konferenssi 8.-10.6.2016 Malmössä

MTS tekee pohjoismaista yhteistyötä Ruotsin Folk och Försvar -organisaation ja Norjan Folk og Forsvar -organisaation kanssa. Vuosittain pidetään pohjoismainen konferenssi. Vuonna 2016 konferenssi järjestettiin 8.-10.6. Ruotsissa, Clarion Hotel & Congress Malmö Livessä.

Konferenssin teemana olivat väkivaltaiset ääriainekset ja radikalisoituminen. Aihetta käsiteltiin ottaen huomioon esimerkiksi Syyriaan lähteneet taistelijat, mutta myös ääriainesten teot pohjoismaissa. Konferenssissa olivat esillä mm. ajankohtainen turvallisuustilanne, "perinteiset uhat", psykologinen vaikuttaminen sekä hybridisodankäynti.

Kongressikeskuksessa kuultujen asiantuntijaluentojen lisäksi ohjelmassa olivat mm. vastaanotto maaherra Margareta Pålssonin residenssissä, tutustuminen poliisin Polisregion Syd ja tullin Tullverket toimintaan, sukellusveneluentoja merenkulkumuseossa sekä vierailu Södra Sandbyssä sijaitsevassa Revingen varuskunnan Södra skånska regementet P7 -panssarirykmentissä.

Konferenssissa alustivat seuraavat henkilöt:

• Öresundskommittén varapuheenjohtaja ja Region Skånen aluehallituksen puheenjohtaja Henrik Fritzon

• Maaherra Margareta Pålsson

• EU Ranin (Radicalisation Awareness Network) laatujohtaja Magnus Ranstorp

• Politiets Sikkerhetstjeneste Norgen strategisen analysoinnin osastopäällikkö Jon Fitje Hoffmann

• NATO StratCom COEn (Nato Center of Excellence For Strategic Communication) tohtori Antti Sillanpää

• MTS:n mediajaoston asiantuntija, tutkija ja turvallisuusbloggari Janne Riiheläinen

• MSBn (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) analyytikko Dominik Swiecicki

• Malmö Tullverketin rajaturvallisuusyksikön päällikkö Lars Bäckström

• Malmö Tullverketin rajaturvan kompetenssikeskuksen apulaispäällikkö Teresa Brinck

• Malmö Tullverketin analyysi- ja tiedustelukeskuksen apulaispäällikkö Peter Nielsen

• Polisregion Sydin rajatarkastuksen päällikkö, poliisikomisario Tommy Brännström

• Saab Kockums ABn osastopäällikkö Christian Alsnäs

• Saab Kockums ABn johtaja Sverker Lindholm

• Södra skånska regementetin everstiluutnantti Magnus Ranebo

• Södra skånska regementetin everstiluutnantti Per Nilsson

• Södra skånska regementetin kapteeni Martin Axelsson.

MTS:n konferenssidelegaatioon kuuluivat työjaoston jäsen Esko Kurvinen, tutkimusjaoston puheenjohtaja Harriet Lonka, mediajaoston asiantuntija Janne Riiheläinen, järjestöjaoston puheenjohtaja Tuula Väätäinen, pääsihteeri Heli Santala ja yleissihteeri Markus Kinkku.

Vuoden 2017 pohjoismaisen konferenssin, jonka MTS järjestää, valmistelukokous pidettiin 8.-9.12.2016 Helsingissä. MTS:n puolesta kokoukseen osallistuivat pääsihteeri Heli Santala ja yleissihteeri Markus Kinkku.

Pääsihteeri Heli Santala osallistui Ruotsin Folk och Försvarin Rikskonferensiin Sälenissa 9. - 13.1.2016.

Ruotsin Folk och Försvarin järjestämä nuorten järjestöjohtajien opintomatka suuntautui Suomeen 5. - 6.10.2016. MTS avusti ohjelman järjestämisessä koskien Suomen puolustusjärjestelmää sekä Suomi- Ruotsi puolustusyhteistyötä.

MUU TOIMINTA

Valtakunnalliset maanpuolustuskurssit

MTS tekee osaltaan vuosittain esityksen valtakunnallisille maanpuolustuskursseille kutsuttavista toimittajista ja tieteen edustajista. Kursseille kutsuttavat hyväksyy Maanpuolustusopetuksen neuvottelukunta (MONK), jossa MTS:aa edustaa varsinaisena jäsenenä puheenjohtaja ja varajäsenenä pääsihteeri.

Viestintäalan peruskurssi 4.–7.10.2016 Upinniemessä

MTS rekrytoi varusmiespalvelusta suorittamattomia toimittajia ja tiedottajia Pääesikunnan viestintäosaston vuosittain järjestämälle viestinnän peruskurssille. Vuoden 2016 kurssi (nro 48) järjestettiin Pääesikunnassa ja Rannikkoprikaatissa Upinniemessä 4.-7.10. Mukana oli parikymmentä MTS:n rekrytoimaa toimittajaa/ viestinnän asiantuntijaa eri puolilta Suomea.

MTS:n nettisivut ja sosiaalinen media

MTS:n nettisivuilla www.defmin.fi/mts käytiin kalenterivuonna 2016 seuraavasti: MTS:n mielipidetutkimussivut ja MTS:n sivut kieliversioineen ladattiin yhteensä 15 164 kertaa. Nettisivuilta löytyy tietoa ja valokuvia MTS:sta seminaareineen ja tapahtumineen.

MTS:lla on ollut twitter -tili @MTS_Suomi joulukuun lopusta 2015 alkaen ja twiittejä on lähetetty MTS:n toiminnoista vuoden 2016 ajan.

MTS:N JAOSTOT JA KOKOUKSET

MTS:ssa toimi työ-, järjestö-, koulutus-, media- ja tutkimusjaosto. Jaostojen kokouksissa valmisteltiin MTS:n toimintaa ja kuultiin ajankohtaiskatsauksia.

MTS:n Plenum kokoontui vuonna 2016 kerran. Lisäksi jaostot pitivät yhteensä 19 kokousta vuoden 2016 aikana seuraavasti: työjaosto viisi kertaa, tutkimusjaosto kahdeksan kertaa sekä järjestöjaosto, koulutusjaosto ja mediajaosto kukin kaksi kertaa.

MTS:n plenumin ja jaostojen kokouksissa alustivat vuonna 2016 seuraavat henkilöt:

• Johtava asiantuntija, ulkoasiainneuvos Hannu Kyröläinen, ulkoasiainministeriö ja tutkimusjohtaja Tuomo Turja, Taloustutkimus (Tutkimusjaoston kokous 3.3. Säätytalolla)

• Vanhempi osastoesiupseeri, prikaatikenraali Heikki Välivehmas (Mediajaoston kokous 31.3. Säätytalolla)

• Kehittämisneuvos Harri Martikainen, sisäministeriö ja vanhempi osastoesiupseeri, kommodori Erkki Mikkola, puolustusministeriö (Tutkimusjaoston kokous 7.4. Säätytalolla)

• Kansliapäällikkö Jukka Juusti, puolustusministeriö (Plenumin kokous 15.4. Ostrobotnialla)

• Yksikön päällikkö Päivi Laivola Donin de Rosière, ulkoasiainministeriö (Koulutusjaoston kokous 28.9. Eduskunnassa)

• Oikeudellinen neuvonantaja Jani Leino, Suomen Punainen Risti (Järjestöjaoston kokous 12.10. Eduskunnassa).

MTS:N KOKOONPANO

MTS:n puheenjohtajana oli kansanedustaja Sofia Vikman (kok.). Varapuheenjohtajia olivat puolustusministerin erityisavustaja Petteri Leino (ps.) ja kansanedustaja Markku Pakkanen (kesk.).

Puheenjohtaja Sofia Vikmanin, varapuheenjohtaja Petteri Leinon ja varapuheenjohtaja Markku Pakkasen lisäksi työjaostoon kuuluivat jäseninä seuraavat henkilöt:

• Yhteyspäällikkö Harri Järvinen (sd.)

• Eduskuntasihteeri Jan Koskimies (vas.)

• Toimitusjohtaja Esko Kurvinen (kok.)

• Filosofian tohtori Harriet Lonka (kesk.)

• Kunnanjohtaja Mikko Ollikainen (r.)

• Diplomi-insinööri Hannele Piitulainen (vihr.)

• Toiminnanjohtaja, kirjailija Teuvo V. Riikonen (kd.)

• Filosofian maisteri Pekka M. Sinisalo (ps.)

• Erityistason perheterapeutti Tuula Väätäinen (sd.)

• Yksikön johtaja Helena Partanen (PLM).

Jaostojen puheenjohtajina toimivat seuraavat henkilöt:

• Filosofian tohtori Harriet Lonka (kesk.), tutkimusjaoston puheenjohtaja

• Euroopan parlamentin jäsen Petri Sarvamaa (kok.), mediajaoston puheenjohtaja

• Filosofian maisteri Pekka M. Sinisalo (ps.), koulutusjaoston puheenjohtaja

• Erityistason perheterapeutti Tuula Väätäinen (sd.), järjestöjaoston puheenjohtaja.

Suunnittelukunnassa oli 17 jäsentä, 16 varajäsentä sekä 12 muuta jäsentä. Jaostoissa oli kahdeksan asiantuntijaa.

Toimintavuoden aikana MTS:ssa oli kolme jäsenvaihdosta. Puolustusministeriö määräsi 4.2.2016 viestintäjohtaja, kommodori Jan Engströmin eversti Mika Kalliomaan tilalle MTS:n jäseneksi Pääesikunnan edustajana. Puolustusministeriö määräsi 24.8.2016 everstiluutnantti, yhteiskunta- ja kansainvälisten suhteiden johtaja Marko Kivelän eversti Jyrki Heinosen tilalle MTS:n jäseneksi Maanpuolustuskorkeakoulun edustajana. Puolustusministeriö määräsi 12.10.2016 toimitusjohtaja Jukka Holmbergin toimitusjohtajana toimineen Jukka Viitasaaren tilalle MTS:n jäseneksi Viestinnän Keskusliiton edustajana.

MTS:n sihteeristö ja toimisto

Puolustusministeriössä sijaitseva MTS oli toimintavuoden loppuun saakka suoraan kansliapäällikön alaisuudessa.

MTS:lla on pääsihteeri ja yleissihteeri. Pääsihteerinä oli YTM Heli Santala ja yleissihteerinä VTM Markus Kinkku. MTS:n maksuliikennettä hoiti viestintäsihteeri Jaana Riihimaa.

MTS:n toimisto sijaitsi lokakuulle saakka puolustusministeriön päärakennuksen kolmannessa kerroksessa, josta toimisto siirtyi puolustusministeriön päärakennuksen toiseen kerrokseen. MTS:n toimiston käyntiosoite on Eteläinen Makasiinikatu 8.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä
Kysely
«

Auta meitä kehittämään sivustoamme

Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin.

VastaaMyöhemminEi kiitos