Prenumerera på pressmeddelanden

Du har möjlighet att få information om alla försvarsministeriets pressmeddelanden per e-post.

Skriv din e-postadress i det fält som reserverats för den och sänd meddelandet genom att klicka på "Prenumerera". Du får en bekräftelse på prenumerationen per e-post. I meddelandet finns också anvisningar om hur du kan annullera din prenumeration eller ändra på dina prenumerationsuppgifter.

Om du vill ha information om pressmeddelandena på finska eller engelska, välj länken "Suomeksi" eller "In English" i övre kanten på denna sida och gör motsvarande prenumerering.

E-postadresserna överlämnas ej till utomstående utan är endast tillgängliga för systemets upprätthållare.

E-postadress :

Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä