Nyheter

Försvarsminister Niinistö var på arbetsresa i Alaska

Niinisto_RedFlag

Försvarsminister Jussi Niinistö var på ett arbetsbesök i Nordamerika 15-18 oktober 2018.

I Alaska han bekantade sig med den pågående flyginsatsövningen Red Flag, som anordnas av Förenta staternas flygvapen. Från Finland deltar sex F/A-18 Hornet - multirollsjaktplan i övningen. Styrkan i den finska övningstruppen, som stöder sig på flygbasen Eielson, är som mest cirka 70 personer.

Red Flag -övningarna, som ordnas i Alaska och Nevada, hör till de mest krävande flyginsatsövningarna i världen. Finlands deltagande i övningen ingår i försvarsmaktens övningsplan för år 2018, som grundar sig på en riktlinje om Finlands deltagande i internationellt utbildnings- och övningssamarbete. Den riktlinjen drogs upp av republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott (det s.k. TP-UTVA) i december 2017.Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä