Nyheter

Huvudstabens beredskapschef, brigadgeneral Pasi Jokinen förordnas till kommendör för Flygvapnet

18.1.2019 14:00

Jokinen_Pasi_jpg

Republikens president har den 18 januari 2019 på framställning av statsrådet beslutat utnämna Huvudstabens beredskapschef, brigadgeneral Pasi Pellervo Jokinen till kommendör för Flygvapnet från 1.4.2019. Pasi Jokinen (f. 1967) är sedan år 2017 Huvudstabens beredskapschef. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som avdelningschef och operationschef vid Flygstaben, chef för Flygvapnets tekniska skola och kommendör för en division vid Satakunta Flygflottilj. Han befordrades till brigadgeneral år 2017.

Presidenten beslutade också att utnämna till generalstjänster och förordnanden till uppgifter samt om tillsättning av tjänsten som Försvarsmaktens chefsingenjör:

Försvarsmaktens logistik- och materielchef, generallöjtnant Timo Rotonen utnämns till en generalstjänst för tiden 1.8 – 31.12.2019; Huvudstabens utbildningschef, brigadgeneral Jukka Tapani Sonninen utnämns till en generalstjänst för tiden 1.7.2019 – 31.12.2020; Försvarshögskolans rektor, generalmajor Jari Teppo Juhani Kallio utnämns till en generalstjänst för tiden 1.8.2019 – 30.6.2021; Huvudstabens beredskapschef, brigadgeneral Pasi Pellervo Jokinen förordnas till kommendör för Flygvapnet från 1.4.2019; försvarsattaché, brigadgeneral Pekka Juhani Toveri förordnas till Huvudstabens underrättelsechef från 1.5.2019; kommendören för Pansarbrigaden, överste Kari Juhani Nisula utnämns till en generalstjänst för tiden 1.4.2019 – 31.3.2024 och han förordnas till Huvudstabens beredskapschef från 1.4.2019 samt Försvarsmaktens logistikverks biträdande chef, ingenjörsgeneralmajor Kari Juhani Renko utnämns till tjänsten som Försvarsmaktens chefsingenjör för tiden 1.6.2019 – 30.6.2022.

 Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä