Textstorlek: Pienennä tekstin kokoa Normal textstorlek Suurenna tekstin kokoa

Finlands EU-ordförandeskap 2019

 Finland är ordförande i Europeiska unionens råd 1.7–31.12.2019. Under ordförandeskapet utgörs målen för försvarssamarbetet av följande helheter:

• Finland för EU:s aktuella agenda framåt. Målen och åtgärderna samordnas tillsammans med EU-institutionerna. Särskild vikt läggs vid kopplingarna mellan olika försvarsinitiativ och vid att säkerställa en följdriktig helhetsbild.

• Digitaliseringen och den artificiella intelligensen inom försvarsområdet samt bemötandet av hybridhot är nationella prioriteringar.

Vid uppnåendet av de båda nationella målen kommer särskild vikt att läggas vid partnerskap, särskilt samarbetet mellan EU och Nato samt mellan EU och Förenta staterna.

De nationella målen kommer att främjas på de möten och andra evenemang som ordnas i Finland under ordförandeskapet samt genom diskussionsunderlag.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä