Pressmeddelanden 2000

09.01.02 2.11.2000 Beredskapsbrigaderna får modärna stridsfordon

Försvarsministeriet har beslutat beställa 57 stridsfordon av typen CV9030 från finska Patria Hägglunds Oy.

Mer om ämnet


09.01.02 4.9.2000 Försvarsminister Jan-Erik Enestam om försvarsbudgeten för år 2001:

"Statsrådet lämnade år 1997 en redogörelse till riksdagen om tillståndet för Finlands försvar och riktlinjerna för försvarets utveckling.

Mer om ämnet


09.01.02 20.7.2000 Budgetförslaget for 2001 inom frsvarsministeriets förvaltningsområde

Försvarsministeriet föreslog att anslag på sammanlagt 9 920 milj.

Mer om ämnetPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä