Pressmeddelanden 2001

09.01.02 12.11.2001 pressmeddelande från nordiskt försvarsministermöte 12. - 13.11.2001 i Helsingfors

Den nordiska försvarsministrarna samt en representant för Island samlades till sitt höstmöte i Helsingfors den 12.

Mer om ämnet


09.01.02 13.9.2001 Finland och Norge valde Europeiska NH90 till nordisk helikopter

Finland och Norge har valt NH90 till nordisk helikopter.

Mer om ämnet


09.01.02 5.9.2001 Försvarsminister Jan-Erik Enestam vid remissdebatten i riksdagen 5.9.2001

Vid remissdebatten i riksdagen 5.9.2001 om statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse framhöll försvarsminister Jan-Erik Enestam bl.a.

Mer om ämnet


09.01.02 4.9.2001 Försvarsminister Jan-Erik Enestam: den i redogörelsen överenskomna anslagsnivån för försvaret får inte prutas ner

Försvarsminister Jan-Erik Enestam konstaterar om 2001 års budgetförslag, att försvarsanslagen nu är dimensionerade enligt den finansieringsnivå nivå som fastställdes i den säkerhets- och förvarspolitiska redogörelsen.

Mer om ämnet


09.01.02 20.6.2001 Sveriges försvarsminister besöker Finland

Sveriges försvarsminister Björn von Sydow jämte maka gör ett officiellt besök i Finland 2 - 4.7.2001.

Mer om ämnet


09.01.02 13.6.2001 Statsrådet godkände den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen

Den säkerhets- och försvarspolitiska redogörelsen innehåller fyra delar: Den säkerhetspolitiska omgivningen och Finlands handlingslinje, utvecklingen av Finlands försvar, den internationella krishanteringen och förberedelser och avvärjande av hot som riktas mot samhället.

Mer om ämnetPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä