Pressmeddelanden 2003

30.12.03 Försvarsminister Kääriäinens nyårsmottagning

Försvarsminister och fru Seppo Kääriäinen ordnar traditionell nyårsmottagning i Ständerhuset torsdagen den 1 januari 2004 med början kl.

Mer om ämnet


19.12.03 Försvarsminister Kääriäinen utnämnde professorer till Försvarshögskolan

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har utnämnt politices doktor Pekka Tapani Sivonen till professor i strategi vid Försvarshögskolan för tiden 1.1.2004-31.12.2008.

Mer om ämnet


19.12.03 Brigadgeneral Lankinen till Kosovo och brigadgeneral Kiljunen till Staben för det Norra Försvarsområdet

Republikens president Tarja Halonen har den 19.12.2003 förordnat brigadgeneral Antti Ensio Lankinen till chef för samarbetsorganet vid Kosovos KFOR-operation (Joint Implementation Commission) från och med den 15.1.2004.

Mer om ämnet


18.12.03 Försvarsminister Kääriäinen publicerar ny webbkolumn

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har den 18.12.2003 publicerat en ny webbkolumn, som berör förhandlingarna beträffande EU:s grundfördrag.

Mer om ämnet


14.12.03 Försvarsminister Kääriäinen talade i Ilmola

Försvarsminister Seppo Kääriäinen talade den 14.3.2003 i Ilmola vid 200-årsjubileet av Maamiesseura. I sitt tal behandlade minister Kääriäinen landsbygdens strukturförändring, landsbygdens ställning i EU - Finland samt dess framtidsutsikter.

Mer om ämnet


12.12.03 Beredskapsförbandens pansarvärnskapacitet förstärks

Försvarsministeriet har fattat beslut om att anskaffa fler EuroSpike pansarvärnsrobotar med medellång räckvidd till försvarsmakten. Anskaffningens värde överstiger 40 milj.

Mer om ämnet


10.12.03 Totalreformen av försvarsmaktens medicinalvård framskrider

Utvecklingsriktlinjerna för det sätt på vilket totalreformen av försvarsmaktens medicinalvård skall genomföras presenterades i dag för personalen.

Mer om ämnet


08.12.03 Försvarsminister Kääriäinen talade vid invigningen av Luma-centret Majakka i Idensalmi

Försvarsminister Seppo Kääriäinen talade måndagen den 8.12.2003 vid invigningsfesten av Luma-centret Majakka i Idensalmi.

Mer om ämnet


06.12.03 Befordran till general inom Försvarsmakten

Republikens president Tarja Halonen har på självständighetsdagen den 6.12.2003 befordrat följande personer till general.

Mer om ämnet


05.12.03 Försvarsminister Kääriäinen talade vid Idensalmi brödrahems självständighetsfest

Försvarsminister Seppo Kääriäinen höll den 5.12.2003 ett festtal vid brödrahemmet i Idensalmi. I sitt tal behandlade minister Kääriäinen förbättrandet av krigsveteranernas ställning.

Mer om ämnet


Följande


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä