Pressmeddelanden 2004

30.12.04 Försvarsministerns nyårsmottagning inhiberas

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har beslutat att inhibera försvarsministerns traditionella nyårsmottagning, som skulle hållas vid Ständerhuset i Helsingfors den 1.1.2005. Ytterligare information ges av informationsdirektör Jyrki Iivonen (tfn.

Mer om ämnet


22.12.04 Slutrapporten från arbetsgruppen för utredning av de värnpliktigas ställning överlämnades till minister Kääriäinen

Försvarsministeriet tillsatte 12.2.2004 en arbetsgrupp med samverkan över förvaltningsgränserna vars uppgift var att utreda hur det värnpliktigas ekonomiska och sociala ställning kan utvecklas.

Mer om ämnet


21.12.04 Staben för försvarsmaktens servicecentral för bespisning till Kuopio

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har den 21 december 2004 beslutat om att placera Staben för Försvarsmaktens Servicecentral för Bespisning till Kuopio.

Mer om ämnet


21.12.04 Omorganisering vid Flygvapnet

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har den 21.12.2004 i enlighet med huvudstabens förslag beslutat att lägga ned luftstridskrafternas division för stödflyg som ett självständigt truppförband.

Mer om ämnet


21.12.04 Omorganisering vid Flygvapnet

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har den 21.12.2004 i enlighet med huvudstabens förslag beslutat att lägga ned luftstridskrafternas division för stödflyg som ett självständigt truppförband.

Mer om ämnet


21.12.04 Staben för försvarsmaktens servicecentral för bespisning till Kuopio

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har den 21 december 2004 beslutat om att placera Staben för Försvarsmaktens Servicecentral för Bespisning till Kuopio.

Mer om ämnet


20.12.04 Försvarsminister Kääriäinens nyårsmottagning

Försvarsminister och fru Seppo Kääriäinen ordnar traditionell nyårsmottagning i Ständerhuset torsdagen den 1 januari 2005 med början kl.

Mer om ämnet


13.12.04 Försvarsminister Kääriäinen svarade riksdagsledamot Tennilä

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har svarat på riksdagsledamot Esko-Juhani Tenniläs/vänst skriftliga spörsmål SS 913/2004 rd.

Mer om ämnet


10.12.04 Försvarsminister Kääriäinen svarade riksdagsledamot Kuoppa

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har svarat på riksdagsledamot Mikko Kuoppas/vänst skriftliga spörsmål SS 885/2004 rd.

Mer om ämnet


09.12.04 Försvarsminister Kääriäinen svarade riksdagsledamot Cronberg

Försvarsminister Seppo Kääriäinen har svarat på riksdagsledamot Tarja Cronbergs/gröna skriftliga spörsmåls SS 883 /2004 rd och SS 887/2004 rd.

Mer om ämnet


Följande


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä