Pressmeddelanden 2016

01.07.16 12:50

Förnyandet av Arméns artillerimateriel framskrider

Försvarsförvaltningen har inlett mellanstatliga förhandlingar med Sydkorea om upphandling av begagnade artillerisystem.

Syftet med upphandlingen är att möjliggöra stöd till de operativa trupperna med artillerimateriel som har lång räckvidd och god rörlighet i terräng och på vägar. Genom upphandlingen ersätts den artillerimateriel som delvis föråldras på 2020- och 2030-talen.

Försvarsmakten har rett ut tillgångs- och prisuppgifter på den internationella marknaden för nya 155 mm:s fordons- och bandgående artillerisystem. Vidare har möjligheten att skaffa begagnade 155 mm:s fordons- eller bandgående artillerisystem i gott skick retts ut. 

Artillerisystemet K9 Thunder, som kan fås begagnat av Sydkoreas regering, lämpar sig för beväringsutbildning och med det eftersträvas en prestationsförmåga som är lämplig för den finska värnpliktsarmén på ett kostnadseffektivt sätt.

K9 Thunder är en bandgående 155 mm:s pansarhaubits, som är tillverkad i Sydkorea. Den har ett skjutavstånd på över 40 kilometer.

Beredningen av ärendet och de upphandlingsförhandlingar som anknyter till det pågår ännu, vilket gör att man inte informerar om de detaljer som hänför sig till upphandlingen.

Ytterligare upplysningar om upphandlingen ger regeringsrådet Jouko Tuloisela vid försvarsministeriet, tfn 0295 140 412.

Ytterligare upplysningar om upphandlingen och de tekniska detaljerna ger artilleriinspektör, överste Pasi Pasivirta vid Arméstaben, tfn 0299 800 (växel).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä