Pressmeddelanden 2018

23.11.18 10:15

Uppdaterade serier för avfyrningskontroll i tungt raketartillerisystem upphandlas

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 19 november 2018 gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att ingå ett upphandlingskontrakt med Förenta staternas regering om uppdaterade serier för avfyrningskontroll. De uppdaterade serierna tillverkas av amerikanska Lockheed Martin.

De uppdaterade serierna för avfyrningskontroll Universal Fire Control System (UFCS) möjliggör att ny ammunition kan användas för avfyrning med tungt raketartilleri. Med upphandlingen säkerställs att utbildningen kan fortgå och att övningarna är ändamålsenliga.

Det är fråga om en gemensam upphandling med Förenta staterna, där Finland upphandlar uppdaterade serier för avfyrningskontroll som har godkänts för användning och är i produktion på annat håll.

Upphandlingen ingår i den helhet som utvecklandet av Försvarsmaktens gemensamma stridssystem utgör. Det totala värdet av upphandlingen av de uppdaterade serierna är cirka 5,1 miljoner euro. Leveranserna inleds år 2020.


Ytterligare upplysningar:

Jouko Tuloisela, regeringsråd, försvarsministeriet, tfn 0295 140 412

Antti Siukola, informatör, Försvarsmaktens logistikverk, tfn 0299 800 (Försvarsmaktens växel).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä