Pressmeddelanden

01.10.19 10:21

Europeiska försvarsfonden diskuteras i Helsingfors

Den 3-4 oktober 2019 ordnas en högnivåkonferens i Helsingfors om Europeiska försvarsfonden (European Defence Fund, EDF). Konferensen är en del av Finlands EU-ordförandeskapsprogram.
Konferensen sammanför över 200 experter från EU-institutionerna, medlemsländerna, den europeiska försvarsindustrin, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer för en diskussion om genomförandet av försvarsfonden.

Europeiska försvarsfonden är Europeiska kommissionens förslag till nytt finansieringsinstrument, som ska omfatta 13 miljarder euro. Instrumentet syftar till att stärka den europeiska försvarsforskningen och utvecklingen av prestationsförmågan. Avsikten är att genom fonden finansiera sådana europeiska samprojekt inom försvarsområdet som ska hantera de brister i prestationsförmågan som medlemsländerna tillsammans identifierat. Den slutliga storleken på Europeiska försvarsfonden fastställs i samband med förhandlingarna om EU:s kommande fleråriga budgetram för 2021-2027.

Försvarsfonden ger även finländska forskningsaktörer och företag möjligheten att få finansiering för forsknings- och utvecklingsverksamhet, samt att etablera nätverk med den europeiska försvarsindustrin.
Europeiska försvarsfonden är en del av EU:s säkerhets- och försvarssamarbete som utvecklats under de senaste åren. Under sitt EU-ordförandeskap strävar Finland efter att säkerställa att de uppställda målen för säkerhets- och försvarssamarbetet uppnås effektivt.

Du hittar bakgrundsinformation om Europeiska försvarsfonden (EDF) i den blogg som publicerats på försvarsministeriets webbplats www.defmin.fi/EDF_sv

Ytterligare information om konferensen ges av Mari Eteläpää, konsultativ tjänsteman, tfn +358 295 140047, och Frans Peltonen, specialsakkunnig, tfn +358 295 140021. Eventuella intervjuförfrågningar tas emot av Kristian Vakkuri, specialsakkunnig, tfn +358 295 140123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä