Pressmeddelanden

28.10.19 13:43

Försvarsminister Kaikkonen besöker minfartyget Hämeenmaa

Försvarsminister Antti Kaikkonen besöker minfartyget Hämeenmaa i Helsingfors den 29 oktober 2019. Syftet med besöket är att Marinens verksamhet ska presenteras för ministern.´

I och med besöket avslutar ministern sin planerade stabsrunda hos försvarsgrenarna, under vilken han på hösten besökt Arméstaben och Flygstaben.

Under besöket bekantar sig minister Kaikkonen också med Marinstabens verksamhet, sjöövervakningen, övervakningen och tryggandet av den territoriella integriteten samt Marinens internationella samarbete. Därtill bekantar sig minister Kaikkonen med Marinens aktuella projekt.

Värd för besöket är kommendören för Marinen, flottiljamiral Jori Harju.

Ytterligare information om försvarsministerns besök ges av ministerns adjutant, kommendörkapten Lari Pietiläinen, tfn 0295 140 102, och gällande kommunikationen under besöket av specialsakkunnig Kristian Vakkuri, tfn 0295 140123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä