Pressmeddelanden

28.10.19 14:23

Försvarsmakten fortsätter att modernisera sina XA-180-trupptransportfordon

Den 28 oktober 2019 har försvarsminister Antti Kaikkonen, på framställning av Försvarsmaktens logistikverk, gett Försvarsmakten fullmakt att lösa in en reservation för tilläggsupphandling av livscykeluppdateringar av trupptransportfordon XA-180 (”Pasi”) hos det finska bolaget Patria Land Oy.  

Genom livscykeluppdateringarna moderniseras 139 st. pansrade trupptransportvagnar XA-180. Med moderniseringen säkerställs transportfordonens prestanda, skick och tekniska livscykel fram till 2040-talet. Vid moderniseringen uppdateras fordonens elsystem, iståndsätts kraftöverföringskomponenter och förnyas fjädring och ytbeläggning. I fordonen installeras också säten som är försedda med säkerhetsbälten.

Den sysselsättande verkan av upphandlingen inom landet är cirka 170 årsverken, och det totala värdet av upphandlingen med moms är cirka 35 miljoner euro. Årsverkena fördelas regionalt på följande sätt: Egentliga Tavastland (50%), Birkaland (40%) och övriga Finland (10 %). Upphandlingen är en fortsättning på den livscykeluppdatering som inleddes 2014 och den sammanhänger med Utvecklingsprogrammet för markförsvaret, där truppernas rörlighet utvecklas. Livscykeluppdateringarna görs åren 2020–2022.

Vid försvarsministeriet ges mer information av Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 140 412 och vid Arméstaben av infanteriinspektör, överste Rainer Peltoniemi, tfn 0299 800 (Försvarsmaktens växel).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä