Pressmeddelanden

31.10.19 14:18

Fjärde tilläggsbudgetpropositionen för 2019 för försvarsministeriets förvaltningsområde

Regeringens fjärde tilläggsbudgetproposition innehåller i fråga om försvarsministeriets förvaltningsområde:
- en utökning av beställningsfullmakten för marinens projekt Flottilj 2020 i enlighet med regeringens beslut från den 19 september 2019 med 93,48 miljoner euro. Av tilläggsfinansieringen riktas 2,33 miljoner euro till innevarande år och resten till åren 2020–2027.
- sammanlagt ca 4,3 miljoner euro i tilläggsanslag för modifiering av flygplan för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning, reparation av en skadad helikopter och de serviceavgifter som Valtori tar ut av Försvarsmakten.
I budgeten för innevarande år beräknas det dessutom från försvarsministeriets förvaltningsområde inflyta sju miljoner euro mer än beräknat av återbetalningar och ränteintäkter som hänför sig till betalningssystemet Foreign Military Sales för materialanskaffningar mellan Finland och Förenta staterna.
Vid försvarsministeriet ges mer information av ekonomidirektör Kristiina Olsson, tfn 0295 140 220.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä