Pressmeddelanden

01.02.19 11:30

Försvarsmaktens ansvar för produktionen av explosiva varor bibehålls – möjligheten att bredda partnerskapet har retts ut med Nammo Lapua Oy

Under försvarsministeriets ledning har det retts ut om försvarsmaktens produktion av explosiva varor kan utvecklas genom att partnerskapet med Nammo Lapua Oy breddas. I detta fall hade tillverkningen av explosiva varor, rättigheterna till produkterna och ansvaret med anknytning till produktsäkerheten samt produktionsinrättningarna i Haapajärvi och Keuru övergått till Nammo Lapua Oy som en överlåtelse av rörelse. Ett annat alternativ i utredningen var att produktionsverksamheten fortgår i egen regi. Personalorganisationerna understödde alternativet att den egna produktionsverksamheten fortgår.

Försvarsminister Jussi Niinistö har den 01 februari 2019 beslutat att den nuvarande arbetsfördelningen inte ändras, utan att samarbetet utvecklas utgående från den. Försvarsmaktens produktion av explosiva varor fungerar i dagens läge effektivt, den har hög kvalitet och den producerar med minsta möjliga risk explosiva varor som stämmer överens med kraven. Försvarsmakten fortgår med produktionen av explosiva varor med nuvarande organisationsstruktur och på de nuvarande orterna.

Nammo Lapua Oy är i dagens läge en viktig partner till försvarsmakten och samarbetet kan utvecklas med den nuvarande rollfördelningen. Inhemsk produktion av militära explosiva varor är viktig med tanke på den militära försörjningsberedskapen.

 

Bakgrund:

Ansvaret för försvarsmaktens produktion av explosiva varor har Sprängmedelscentret, som hör till Försvarsmaktens logistikverk, tillsammans med partnerna. Till centrets uppgift hör produktion av explosiva varor, övervakning och underhåll av de explosiva varornas skick samt urbruktagning och förstöring av explosiva varor och försöksverksamhet med sådana. Produktionens driftställen finns i Haapajärvi, Keuru, Niinisalo och Etseri. Produktionsinrättningarna i Haapajärvi och Keuru har till uppgift att tillverka och underhålla explosiva varor. Driftstället i Niinisalo genomför provskjutningar som anknyter till uppbyggandet av den materiella prestandan samt testning av förhållanden och explosiva varor. I verksamheten vid driftstället i Etseri framhävs en säker urbruktagning och förstöring av explosiva varor.

 

Mera information ges vid försvarsministeriet av Jouko Tuloisela, regeringsråd, tfn 0295 16001 (Statsrådets växel) och vid Huvudstaben av Mika Karppinen, ingenjörsmajor, tfn 0299 800 (växel).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä