Pressmeddelanden

22.02.19 12:17

Utnämning till en amiralstjänst inom försvarsmakten

Republikens president har den 22 februari 2019 på framställning av statsrådet utnämnt kommodor Tuomas Tiilikainen till en amiralstjänst från den 1 juni 2019. 

Kommodor Tuomas Antero Tiilikainen (f. 1965) har sedan ingången av år 2019 varit stabschef vid Marinen. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som chef för Sjökrigsskolan, avdelningschef vid Marinstaben, kommendör för Kustflottan och biträdande avdelningschef vid Marinstaben.  Tiilikainen har avlagt generalstabsofficersexamen 1999. Han befordrades till kommodor år 2016.

Ytterligare information ger äldre regeringssekreterare Sinikka Vahvaselkä vid försvarsministeriet, tfn 0295 140431.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä