Pressmeddelanden

15.03.19 11:35

Republikens president har stadfäst lagen om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen

Republikens president har i dag stadfäst lagen om upphävande av lagen om befrielse för Jehovas vittnen från fullgörandet av värnplikt i vissa fall. Lagen om upphävande av befrielselagen träder i kraft den 1 april 2019, och efter det är det inte längre möjligt att lämna in nya ansökningar om befrielse. Upphävandet av lagen påverkar inte de befrielser som beviljats tidigare med stöd av lagen.

Lagen om befrielse för Jehovas vittnen har varit i kraft sedan år 1987, och med stöd av den har värnpliktiga som hör till Jehovas vittnen kunnat ansöka om befrielse från att fullgöra beväringstjänst och civiltjänst.

Riksdagen godkände i slutet av februari att befrielselagen upphävs.

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av regeringssekreterare Perttu Wasenius, tfn 0295 140 60.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä