Pressmeddelanden

10.04.19 11:20

Finland ansluter sig till ett EU-projekt där det reds ut om hybridteknik kan användas i militärfordon

Finland deltar i Europeiska försvarsbyråns (EDA) forskningssamarbetsprojekt ”Hybrid Drive Trains for military purpose (HybriDT), där det reds ut hur väl hybridteknik lämpar sig för militärfordon. Projektet leds av Tyskland och övriga deltagare är Finland, Frankrike, Nederländerna, Italien, Slovenien, Sverige och Österrike.

Hybridteknik utvecklas och utnyttjas allt mera inom fordonsindustrin. I framtiden kan militärfordonen inte vara helt avvikande från civila fordon, och av denna orsak är det viktigt att undersöka möjligheterna att tillämpa hybridteknik också när det är fråga om den militära fordonsparken.  Också behovet att sänka trafikens utsläpp och till och med direkta förbud mot motorer av vissa typer stöder detta mål. 

Syftet med undersökningen är inte att utveckla någon ny anordning utan att undersöka de krav som militär användning ställer på tekniken i fråga. Samtidigt får man antydningar om hurdana fördelar och nackdelar användningen av teknik av nytt slag kan ge.

Innehållet i projektet produceras av ett försvarsindustri- och forskningskonsortium från deltagarländerna, där Patria Land Systems är med från Finland. Finlands andel i projektet genomförs huvudsakligen i form av sakkunnigarbete från den inhemska försvarsindustrin.

 

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av Marika Järvenpää, specialsakkunnig, tfn 0295 140 051 och vid Arméstaben av Petteri Lahtinen, ingenjörsmajor, tfn 0299 800 (växel).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä