Pressmeddelanden

31.05.19 09:51

Försvarsministeriet beslutade om upphandling av avtal mellan Försvarsmakten och Statens center för informations- och kommukationsteknik

Försvarsminister Jussi Niinistö gav den 28 maj försvarsmakten fullmakt att på basis av en framställning från försvarsmaktens logistikverk att sluta avtal med Statens center för informations- och kommukationsteknik (Valtori) för rättighet och underhåll av Microsoft licenser. Avtalet är tecknat på tre år.

 

Det totala värdet av avtal är cirka 18,6 miljoner euro (exkl. Moms).

 

Avtalet mellan Förvarsmakten och Valtori omfattar Förvarsmaktens rättighet och underhåll av Microsoft licenser.

 

Ytterligare upplysningar ges vid försvarsministeriet av specialsakkunnig tfn 0295 140 051 och vid Försvarsmaktens logistikverk, informatör Ville Tuokko tel. 0299 800 (Försvarsmaktens växel).


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä