Pressmeddelanden

04.06.19 00:01

Befordringar i generalitetet 4.6.2019

Republikens president Sauli Niinistö har på föredragning av försvarsminister Jussi Niinistö beslutat om följande generals- och amiralsbefordringar inom försvarsmakten från den 4 juni 2019:

Brigadgeneral Pekka Toveri befordras till generalmajor och kommodor Tuomas Tiilikainen till flottiljamiral.

Generalmajor Pekka Juhani Toveri (f. 1961) har varit huvudstabens underrättelsechef från och med maj 2019. Tidigare har han tjänstgjort bl.a. som Finlands försvarsattaché i Förenta staterna, kommendör för Gardesjägarregementet och kommendör för Pansarbrigaden. Han befordrades till brigadgeneral år 2013.

Flottiljamiral Tuomas Antero Tiilikainen (f. 1965) har tjänstgjort som stabschef vid Marinen från ingången av 2019. Före det har han varit bland annat chef för Sjökrigsskolan, avdelningschef vid Marinstaben och kommendör för Kustflottan. Han befordrades till kommodor år 2016.

Ytterligare information ger äldre regeringssekreterare Sinikka Vahvaselkä vid försvarsministeriet, tfn 0295 140 431.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä