Pressmeddelanden

24.06.19 15:19

Försvarsminister Kaikkonen till Berlin, Bryssel och Klaipeida

Den 25-28.6.2019 deltar försvarsminister Antti Kaikkonen i fem möten som behandlar det internationella försvarssamarbetet. Mötena hålls i Berlin, Bryssel och Klaipeda.

Tisdagen den 25 juni deltar försvarsminister Kaikkonen i ett ministermöte för Nordliga gruppen (Northern Group) i Berlin. Ministrarna har för avsikt att diskutera strategisk kommunikation, marin säkerhet samt militär mobilitet (Military Mobility). I Northern Group ingår utöver de nordiska och de baltiska länderna också Nederländerna, Polen, Storbritannien och Tyskland. I detta möte deltar dessutom kommendören för Nato Joint Forces Command, vice admiral Andrew L. Lewis, som inbjudits som talare. 

Natos försvarsministermöte hålls i Natos högkvarter i Bryssel den 26–27 juni. Försvarsminister Kaikkonen deltar i en arbetssession som behandlar insatsen Resolute Support samt i ministermötets arbetsmiddag som har temat ny teknik (Innovation and Disruptive Technologies). Till arbetsmiddagen har förutom Nato-länderna även Finland, Sverige och EU inbjudits. Kaikkonen deltar dessutom i ett möte för koalitionen mot ISIS (Defeat-ISIS) som ordnas i samband med ministermötet samt i mötet för ramstatsgruppen som leds av Tyskland (Framework Nation Concept). Ramstatsgruppens mål är att utveckla multinationella europeiska kapaciteter och forma trupphelheter t.ex. för krishanteringens behov.

Fredagen den 28 juni deltar försvarsminister Kaikkonen som avslutning på mötesveckan i ett för försvarsministrarna för landsgruppen i den brittiskledda styrkan Joint Expeditionary Force (JEF) och kommendörerna för försvarsmakten gemensamt möte på landningsplattformsdockan HMS Albion i Klaipeda hamn i Litauen. I Östersjöregionen pågår för närvarande årets JEF-huvudevenemang, övningshelheten BALTIC PROTECTOR. Målet med JEF-samarbetet är att utveckla militära färdigheter och förmåga att förebygga samt vid behov tillsammans bemöta kriser av olika slag.

Vid försvarsministeriet ges ytterligare upplysningar om Northern Group-mötet av Johanna Hämäläinen, specialsakkunnig, tfn 0295 140 086, och om Nato-försvarsministermötet av Outi Nieminen, specialsakkunnig, tfn 0295 140079. Ytterligare information om JEF- och FNC-mötena ger Jyri Saanio, äldre avdelningsstabsofficer, tfn 0295 140 003. Ytterligare information om kommunikationen om mötena ger Kristian Vakkuri, specialsakkunnig, tfn 0295 140123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä