Pressmeddelanden

05.07.19 14:40

Eero Pyötsiä blir chef för huvudstaben

Republikens president har 5.7.2019 på framställning av statsrådet beslutat om följande utnämningar till tjänster och förordnanden till uppgifter inom försvarsmakten:

Försvarsmaktens operationschef, generallöjtnant Eero Pyötsiä utnämns till tjänsten som chef för huvudstaben för tiden 1.8.2019-30.6.2022; kommendör för Karelska brigaden, brigadgeneral Pasi Välimäki utnämns till försvarsmaktens operationschef från den 1.8.2019; kommendör för Björneborgs brigad, överste Mika Kalliomaa utnämns till en generalstjänst för tiden 1.8.2019-31.7.2024.

Generallöjtnant Eero Tapio Pyötsiä (f. 1961) har tjänstgjort som försvarsmaktens operationschef sedan år 2016. Före det har han bl.a. tjänstgjort som huvudstabens planeringschef, kommendör för Björneborgs brigad och adjutant till kommendören för försvarsmakten. Han befordrades till generallöjtnant år 2017.

Brigadgeneral Pasi Tapio Välimäki (f. 1965) har tjänstgjort som kommendör för Karelska brigaden sedan 2017. Tidigare har han arbetat bland annat som sektorchef vid huvudstaben, avdelningschef vid Björneborgs brigad samt som biträdande operativ chef vid den finska krishanteringsstyrkan i Afghanistan. Han befordrades till brigadgeneral år 2016.

Överste Mika Pekka Kalliomaa (f. 1966) har varit kommendör för Björneborgs Brigad sedan år 2018. Före det har han varit bl.a. chef för den riksomfattande försvarskursen, försvarsmaktens kommunikationsdirektör och bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet. Han befordrades till överste år 2013.

Ytterligare information ger äldre regeringssekreterare Sinikka Vahvaselkä vid försvarsministeriet, tfn 0295 140431.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä