Pressmeddelanden

01.08.19 11:30

Befordringar i generalitetet den 1 augusti 2019

Republikens president Sauli Niinistö har efter föredragning av försvarsminister Antti Kaikkonen beslutat om följande generalsbefordringar inom försvarsmakten från den 1 augusti 2019:

Generalmajor Ilkka Korkiamäki befordras till generallöjtnant, brigadgeneral Pasi Välimäki till generalmajor och överste Mika Kalliomaa till brigadgeneral.

Generallöjtnant Ilkka Juhani Korkiamäki (f. 1960) har varit försvarsmaktens personalchef sedan juli 2018. Före det har han tjänstgjort som bland annat rektor för Försvarshögskolan, chef för ledningssystemavdelningen vid Huvudstaben och chef för institutionen för militärteknik vid Försvarshögskolan. Han befordrades till generalmajor 2015.

Generalmajor Pasi Tapio Välimäki (f. 1965) är försvarsmaktens operationschef från och med den 1 augusti. Tidigare har han varit bland annat kommendör för Karelska brigaden, chef för sektorn för strategisk planering vid Huvudstaben och biträdande operationschef för det norra kommandoområdet (Regional Command North HQ) under ISAF-operationen i Afghanistan. Han befordrades till brigadgeneral 2016.

Brigadgeneral Mika Pekka Kalliomaa (f. 1966) har varit kommendör för Björneborgs brigad sedan 2018. Före det har han varit bland annat chef för den riksomfattande försvarskursen, försvarsmaktens kommunikationsdirektör och bataljonskommendör vid Gardesjägarregementet. Han befordrades till överste 2013.

Ytterligare information ges av specialsakkunnig Kirsti Haimila vid försvarsministeriet, tfn 0295 140 122


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä