Pressmeddelanden

29.08.19 17:40

EU:s försvarsministrar diskuterade ny teknik och utveckling av försvarssamarbetet

Temana vid det informella mötet mellan försvarsministrarna var artificiell intelligens och ny teknik, hybridhot, sjöfartsskydd och klimatförändringarnas inverkan på försvaret. Ordförande för mötet i Helsingfors den 28–29 augusti var Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Finland representerades av försvarsminister Antti Kaikkonen.

Ny teknik förändrar försvarssektorn

Mötet inleddes med en arbetsmiddag där försvarsministrarna tillsammans med företrädare för Nato och FN och en grupp experter från den privata sektorn diskuterade de möjligheter som artificiell intelligens och ny teknik ger. Ett av målen för Finlands EU-ordförandeskap är att diskutera hur digitaliseringen och den artificiella intelligensen påverkar försvarssektorn.

”Ny teknik, såsom artificiell intelligens, förändrar också försvarssektorn. EU behöver samarbeta för att hänga med i den globala konkurrensen och för att säkerställa gemensamma och hållbara spelregler i Europa. Genom samarbete kan vi genom exempel visa vägen både inom och utanför EU”, sade försvarsminister Kaikkonen.

Starkt stöd för utveckling av försvarssamarbetet

Torsdagen den 29 augusti diskuterade ministrarna EU:s försvarssamarbete ur tre olika perspektiv: hybridhot, sjöfartsskydd och klimatförändringar.

Vid en gemensam arbetslunch behandlade utrikes- och försvarsministrarna motarbetandet av hybridhot. Medlemsländernas ministrar ansåg att ämnet är viktigt och välkomnade ordförandelandets övergripande och praktiska tillvägagångssätt.

 ”Hybridhoten är en bestående del av vår säkerhetsmiljö och vi måste motarbeta dem både i Finland och EU. EU och dess medlemsländer måste stärka sin förmåga att bemöta hybridhot, och det här arbetet vill Finland främja under sitt ordförandeskap”, sade försvarsminister Kaikkonen.

EU:s försvarsministrar hade också ett arbetssammanträde om sjöfartsskydd. För ett land som Finland, som är beroende av en fungerande sjöfart, är ämnet viktigt. Flera ministrar uttryckte sitt stöd för utvecklingen av sjöfartsskyddet.

I enlighet med mötets övergripande arbetssätt kring utveckling av försvarssamarbetet hölls också ett arbetssammanträde om klimatförändringarnas inverkan på försvaret. Klimatförändringarna bidrar till cirkeln av konflikter och fragilitet. Den här cirkeln inverkar direkt på EU-medborgarnas säkerhet och välfärd. Ministrarna diskuterade bland annat ansträngningarna att minska försvarssektorns klimatavtryck. Att bromsa klimatförändringarna är ett centralt mål för Finlands EU-ordförandeskap.

”Klimatförändringarna är ett globalt fenomen som påverkar allting, och försvaret är inget undantag. I dag diskuterade vi klimatförändringarna ur försvarets perspektiv, vilket är en ny men nödvändig diskussion. Samarbete är av största vikt när vi bemöter följderna av klimatförändringarna, och därför deltog också Nato och FN i arbetssammanträdet. De är viktiga partner för EU”, sade försvarsminister Kaikkonen.


Mer information

Tuomas Koskenniemi, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn +358 295 140 058, tuomas.koskenniemi(a)defmin.fi,

Kristian Vakkuri, specialsakkunnig, försvarsministeriet, tfn +358 295 140 123, kristian.vakkuri(a)defmin.fi (intervjuförfrågningar)

Mötesprogram

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, vice ordförande Federica Mogherinis kommentarer vid presskonferensen (Remarks by High Representative/Vice-President Federica Mogherini at the press conference)
Rådets nyhetsrum: videor
Fotografier i fototjänsten Flickr
EU2019FI-bakgrund: Digitalisering och artificiell intelligens inom försvaret
EU2019FI-bakgrund: Gemensamma insatser för motverkande av hybridhot

 


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä