Pressmeddelanden

03.09.19 10:01

Kanslichef Juusti till Sydkorea och Förenta staterna

Försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti är på arbetsbesök i Seoul i Sydkorea den 4-6 september 2019. Kanslichef Juusti deltar i högnivåkonferensen Seoul Defense Dialogue (SDD) samt träffar Sydkoreas vice försvarsminister Park Jae-min. Kanslichef Juusti och vice försvarsminister Park kommer att diskutera materielsamarbete, säkerhetsläget på Koreahalvön samt eventuellt utbildningssamarbete.

Från Sydkorea fortsätter Juusti till Washington i Förenta staterna. I Washington deltar Juusti i det nordiska kanslichefsmötet som ordnas måndagen den 9 september. Kanslicheferna diskuterar bl.a. det nordiska försvarssamarbetet samt försvarspolitiska teman under Finlands EU-ordförandeskap.

Tisdagen den 10 september deltar kanslicheferna i det gemensamma mötet för Förenta staterna, de nordiska och baltiska länderna NBUS (Nordic-Baltic-US). Vice försvarsminister John Rood är värd för mötet och vid mötet förs det diskussioner om det transatlantiska samarbetet.

Ytterligare information om Juustis arbetsbesök ger Kai Uitto, kanslichefens assistent, major, tfn +358 295 140112.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä