Pressmeddelanden

19.09.19 15:27

Försvarsminister Kaikkonen till EI2-ländernas försvarsministermöte

Försvarsminister Antti Kaikkonen deltar i EI2-ländernas försvarsministermöte som ordnas i Hilversum i Nederländerna den 20 september 2019.

Vid mötet har ministrarna för avsikt att underteckna samförståndsavtalet som gäller det europeiska interventionsinitiativet (EI2). Därtill ska försvarsministrarna föra diskussion om hur EI2-landsgruppens arbete framskrider, hur det ska utvidgas samt om kommunikationen.

Finland anslöt sig till EI2-initiativet efter att försvarsministern för Finlands del i Paris 7.11.2018 undertecknat det intentionsavtal (Letter of Intent) som gäller initiativet. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott har behandlat Finlands deltagande i det europeiska interventionsinitiativet. EI2-deltagarländer är förutom Finland också Frankrike, Nederländerna, Belgien, Spanien, Storbritannien, Portugal, Tyskland, Danmark och Estland.

Vid försvarsministeriet ges mer information om mötet och samförståndsavtalet av Janne Kuusela, överdirektör, tfn +358 295 140 300 samt Samuli Puhakka, specialsakkunnig, tfn +358 295 140 089. Vid försvarsministeriets kommunikationsenhet ges ytterligare information av Kristian Vakkuri, specialsakkunnig, tfn +358 295 140 123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä