Pressmeddelanden

24.09.19 15:00

Arbetet på en ny försvarsredogörelse inleddes

Den 24 september 2019 har försvarsministeriet börjat utarbeta statsrådets försvarspolitiska redogörelse i enlighet med målsättningarna i regeringsprogrammet. Republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott behandlade ärendet vid sitt sammanträde den 22 augusti 2019.

Försvarsredogörelsen styr utvecklingen av försvarsmakten och vilka resurser som behövs för den på ett långsiktigt sätt i enlighet med riktlinjerna i den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen. Försvarsredogörelsen utarbetas i nära förvaltningsövergripande samarbete under ledning av försvarsministeriet.

Försvarsredogörelsen ges till riksdagen efter den utrikes- och säkerhetspolitiska redogörelsen, uppskattningsvis under år 2021.

Statsrådets försvarspolitiska redogörelse är den andra i ordningen. Den föregående redogörelsen blev klar 2017.

Vid försvarsministeriet ger avdelningschef, överdirektör Janne Kuusela ytterligare upplysningar, tfn 0295 140 300.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä