Pressmeddelanden

25.09.19 09:15

Försvarsministern besöker S:t Michel

Försvarsminister Antti Kaikkonen besöker Arméstaben i S:t Michel den 25 september 2019.

I och med besöket fortsätter minister Kaikkonen sin planerade rundresa till staberna för respektive försvarsgren. Måndagen den 30 september bekantar sig ministern med Marinens verksamhet på minfartyget Hämeenmaa.

Under besöket hos Arméstaben bekantar sig ministern med arméns verksamhet, sakkomplex som hänför sig till beredskap samt framtidsutsikterna. På ministerns program står dessutom att träffa personalgrupper.

Värd för besöket är kommendören för Armén, generallöjtnant Petri Hulkko.

Vid försvarsministeriet ges mer information om besöken av Lari Pietiläinen, ministerns adjutant, kommendörkapten, tfn 0295 140102 och Kristian Vakkuri, specialsakkunnig vid kommunikationsenheten, tfn 0295 140123.


Tillbaka till rubrikernaPoutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä