FSM:s webbsidor om säkerhet


A. FÖRSVARSFÖRVALTNINGENS SÄKERHETSVERKSAMHET
I denna del beskrivs i korthet de olika delområdena i försvarsförvaltningens säkerhetsverksamhet. Försvarsförvaltningens säkerhetsverksamhet gäller utöver försvarsministeriet också försvarsmakten, försvarsförvaltningens byggverk och försvarsförvaltningens servicecentral.
 
B. DSA-VERKSAMHET
I likhet med många andra länder har också Finland ett nationellt säkerhetsmyndighetsorgan (NSA, National Security Authority). Detta inom statsförvaltningen placerade organ har som huvuduppgift att sörja för att Finland som stat, finska medborgare och sammanslutningar kan delta i sådant internationellt samarbete som inbegriper utbyte av klassificerad information eller klassificerat material. Försvarsministeriet är en av Finlands utsedda säkerhetsmyndigheter (DSA Designated Security Authority). De utsedda säkerhetsmyndigheterna sköter var och en sin egen del av det fält som den nationella säkerhetsmyndigheten har totalansvaret för.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä