KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRSVARSMINISTERIET


Försvarsministeriet
Södra Magasinsgatan 8
PB 31, 00131 Helsingfors

Telefon, växel: +358 295 16001
Tjänstemännens e-post: förnamn.efternamn@defmin.fi

Registratorskontoret

Öppet mellan 09.00-15.00
Telefon:  +358 9 1608 8287
Telefax: +358 9 1608 8244

Officiell post till registratorskontoret: kirjaamo@defmin.fi


KONTAKTINFORMATION FÖR KOMMUNIKATIONSENHETEN

 
Kommunikationsdirektör Niina Hyrsky
Tfn (+358 9) 160 88200, Mobil +358 295 140120

Specialsakkunnig Kirsti Haimila (information i undantagsförhållanden)
Tfn +358 295 140122

Specialsakkunnig Kristian Vakkuri, (internationella ärenden)
Tfn +358 295 140123

Specialsakkunnig Eijaliisa Kettunen (intern information)
Tfn +358 295 140124

Specialsakkunnig Aleksi Kuutio, (www-redaktör)
Tfn +358 295 140128

Informationsassistent Jaana Riihimaa
Tfn +358 295 140121


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä