Säkerhetskommittén

Turvallisuuskomitea logo rgb iso

Säkerhetskommittén finns i samband med försvarsministeriet. Kommittén har till uppgift att bistå statsrådet och ministerierna. Säkerhetskommittén är vid behov sakkunnigorgan i olika störningssituationer i samhället.

Säkerhetskommittén fortsätter med säkerhets- och försvarskommitténs arbete inom sektorn för den finska övergripande säkerheten och beredskapen. Säkerhets- och försvarskommittén har svarat för en säkerhetsstrategi för samhället, som samordnar statens, kommunernas, organisationernas och näringslivets beredskap i olika säkerhetssituationer. Kommittén har en betydande roll också vid verkställandet av strategin för cybersäkerheten i Finland, som nyss blev färdig.

Statsrådt har vid sitt allmänna sammanträde  tillsatt försvarsministeriets kanslichef Jukka Juusti som ordförande för Säkerhetskommittén.

Generalsekreterare för Säkerhetskommittén är äldre avdelningsstabsofficer Vesa Valtonen.

För ytterligare information: Generalsekreterare Vesa Valtonen, tfn 0295 140 700.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä