LEDIGA ARBETSPLATSER


På denna sida publiceras alla försvarsministeriets lediga arbetsplatser.  Närmare information om statsförvaltningens arbetsplatser hittas via länkarna nedan.

Finansministeriet: Staten som arbetsgivare

Statsförvaltningens rekryteringsportal


TJÄNSTEN SOM KANSLICHEFENS SEKRETERARE

Vid försvarsministeriet ledigförklaras tjänsten som kanslichefens sekreterare från den 1 maj 2019. Tjänsten är gemensam för ministeriet och den är placerad vid förvaltningsenheten.

Kanslichefens sekreterare har huvudsakligen till uppgift att stödja kanslichefens ledarskap. Som sekreterare planerar och organiserar du kanslichefens tidsanvändning. Du håller kontakt med intressentgrupper, sörjer för arrangemangen vid kanslichefens arbets- och representationstillställningar, deltar i inhämtandet av information och i korrespondens samt sköter andra uppgifter som kanslichefen ger. 

Utöver allmänna behörighetsvillkor och finskt medborgarskap finns det inga andra föreskrivna behörighetsvillkor för tjänsteförhållandet, men för att du ska kunna sköta uppgiften med framgång förutsätts du ha tradenomutbildning (HSO-sekreterare) eller annan motsvarande, lämplig utbildning, arbetserfarenhet av krävande uppgifter som sekreterare eller assistent för högsta ledningen samt intresse för och förtrogenhet med de uppgifter som ingår i tjänsten.

För dig som väljs till uppgiften är det meriterande att ha kännedom om statsförvaltningen och verksamhetsmiljön, god samarbetsförmåga, färdigheter som personlig sekreterare, förmåga att hantera helheter, organisationsförmåga och god kännedom om protokoll samt förmåga att självständigt fatta beslut. I ditt arbete som kanslichefens sekreterare behöver du utöver utmärkta kunskaper i finska också goda kunskaper i svenska och engelska. Övriga språkkunskaper är meriterande.

Av dig som är på förslag att bli utnämnd till tjänsten kan med ditt samtycke göras en säkerhetsutredning (säkerhetsutredningslagen 726/2014).

Tjänsten är placerad på kravnivå 10 i ministeriets lönesystem (den uppgiftsrelaterade lönedelen är 2521,30 €/månad). Dessutom betalas en lönedel enligt den individuella arbetsprestationen och den kan uppgå till högst 50 % av den uppgiftsrelaterade lönedelen.

Ansökan, som ska riktas till försvarsministeriet, ska lämnas in senast den 29 mars 2019 före kl. 16.15 i första hand via statens elektroniska rekryteringstjänst på adressen www.valtiolle.fi (arbetsnyckel 27-256-2019). Ansökan med meritförteckning kan också lämnas in till försvarsministeriets registratorskontor på adressen PB 31 (Södra Magasinsgatan 8), 00131 Helsingfors eller kirjaamo@defmin.fi eller personligen under tjänstetid till statsrådets distributionscentral på adressen Riddaregatan 2 B, Helsingfors.

Ytterligare information om uppgiften ges av förvaltningsdirektör Hannu Antikainen, tfn 0295 140500 (hannu.antikainen@defmin.fi) och kanslichefens assistent Janne Jortama p. 0295 140112 (janne.jortama@defmin.fi).

Försvarsministeriet är en rökfri arbetsplats.

 

Helsingfors den 1 mars 2019

Försvarsministeriet

www.defmin.fi


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä