FORSKNING

Verksamheten vid forskningsenheten stöder informationsledningen vid ministeriet. Forskningen ger grunder för att planera, fatta beslut om och utveckla försvarsförmågan. Forskningens prioriteringar är en analys av omvärlden och ett nätverkande försvar. Genom analys av omvärlden förutses utvecklingstrender i den samt identifieras möjligheter och hot. Prioriteringarna i forskningen kring det nätverkande försvaret koncentrerar sig på att analysera dessas verkningar på försvarsförmågan och att utvärdera förvaltningsområdets handlingsalternativ som en del av ett förutseende utvecklande av det nätverkande försvaret.  Forskningens innehållsmässiga prioriteringar fastslås i förvaltningsområdets strategiska forskningsagenda.

Verksamhetssättet är ett fast nätbildande i nationellt och internationellt forskningssamarbete. Genom ledning och styrning säkerställs en fast växelverkan mellan förvaltningsområdets strategiska forskning och strategiarbete.

UNDERSÖKNINGAR OCH PUBLIKATIONER


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä