STRATEGISK PLANERING

Upprätthållandet och utvecklandet av försvarsförmågan på lång sikt grundar sig på mål som statsledningen har godkänt och på försvarsministeriets och försvarsmaktens strategiska planering utgående från dessa mål.

Genom försvarsministeriets strategiska planering styrs och utvecklas förvaltningsområdet på lång sikt. Den strategiska planeringen gäller försvarsministeriets ansvarsområde som definieras i 16 § i reglementet för statsrådet. I ansvarsområdet ingår försvarspolitik, landets militära försvar, samordning av totalförsvaret och militär krishantering och fredsbevarande verksamhet.

Försvarsministeriets strategiska plan, som utgör huvudprodukten i den strategiska planeringen, är det verktyg med vilket förvaltningsområdet leds och styrs strategiskt. Planen ger grunderna för de förmågor som försvaret förutsätter och för utvecklande av dem samt för ett övergripande utvecklande av förvaltningsområdet och för försvarsmaktens strategiska planering. Den strategiska planeringen används som grund och utgångspunkt vid beredningen av verkställandet av försvarspolitiken.

Statsrådets säkerhets- och försvarspolitiska redogörelse (SRR), regeringsprogrammet, strategin för tryggandet av samhällets vitala funktioner och andra handlingar på statsrådsnivå styr försvarsministeriets strategiska planering politiskt. Den strategiska planeringen verkställs genom planeringen på medellång och kort sikt.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä