PFI Afganistan frågorna

PFIs opinionsundersökning 2009 hade tre frågor om situation i Afghanistan

Mer om ämnet


04.12.08 Finländarnas åsikter on Finlands utrikes-, säkerhets och försvarspolitik 2008

Understödet till militär alliansfrihet har sjunkit från fjoåret

Mer om ämnet


19.12.07 Understödet till och motståndet mot ett Nato-medlemskap på samma nivå som tidigare

Drygt två tredjedelar av medborgarna, 69 procent, är av den åsikten att Finland inte bör bli medlem i Nato (67 procent år 2006).

Mer om ämnet


28.11.06 Inställningen till Finlands deltagande i den fredsbevarande operationen i södra Libanon är positiv

Av medborgarna förhåller sig två tredjedelar, 74 procent, positiva till att Finland har ställt fredsbevarare till FN:s förfogande i södra Libanon.

Mer om ämnet


24.11.05 EU behöver mandat av FN för militär intervention. PFI Undesökning 1/2005

Nästan fyra femtedelar, 77 procent, ansåg att en militär intervention av EU borde basera sig på såväl EU:s beslut som även mandat av FN.

Mer om ämnet


08.07.05 Frågan om militär alliering delar åsikterna allt tydligare. PFI Undesökning 2/2004

Militär alliansfrihet understöds alltjämt av en majoritet av finländarna, men deras andel som stöder alliering har ökat. Av medborgarna anser 61 procent att Finland bör förbli militärt icke-allierat (64 % år 2003)

Mer om ämnet


26.04.04 Meddelande och översikter 1/2004 (27.1.2004)

Borde Finland förbli militärt alliansfritt eller sträva till att alliera sig militärt? Hur har opinioner ändrat inot ett år? Tror finländare att Finland håller på att förbinda sig till medlemskap i Nato?...

Mer om ämnet


Föregående Följande


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä