TOTALFÖRSVARET

För att garantera den nationella suveräniteten och medborgarnas livsbetingelser har i Finland redan i decennier använts en handlingsmodell som innebär ett totalförsvar. I en föränderlig säkerhetspolitisk omgivning har modellen visat sig vara ett naturligt sätt att agera för vårt land och dess verksamhetskultur. Ibruktagandet av begreppet övergripande säkerhet (Statsrådets beslut om den övergripande säkerheten av den 5 december 2012) innebär ingen ändring av grunderna för beredskapsarrangemangen och inte heller för den uppgift att samordna totalförsvaret som hör till försvarsministeriet.

Det finländska samhällets beredskap förverkligas enligt principen för övergripande säkerhet, som innebär att samhällets vitala funktioner tryggas genom samverkan mellan myndigheterna, näringslivet samt organisationerna och medborgarna.

Säkerhetskommittén bistår statsrådet och ministerierna när det gäller att samordna den övergripande säkerheten. Kommittén har ett sekretariat som finns i anslutning till försvarsministeriet. Sekretariatet har en bred representation av sakkunskap från olika förvaltningsområden och säkerhetsaktörer.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä