Nyheter

19.9.2019 

Rauma Marine Constructions och Saab blir huvudsakliga avtalsparter för Pohjanmaa-klassen

Laivue2020_nelja_saaristossa_20190131_fullhd


Vid sitt allmänna sammanträde den 19 september 2019 har statsrådet gett Försvarsmaktens logistikverk fullmakt att ingå ett skeppsbyggnadsavtal och sluta ett upphandlingskontrakt om ett stridssystem för Marinens fartyg i Pohjanmaa-klassen.

De fartyg i Pohjanmaa-klassen som beställs i och med projektet Flottilj 2020 byggs av Rauma Marine Constructions-koncernens (RMC Oy och RMC Defence Oy) varv i Raumo. Svenska Saab AB har genom anbudsförfarande valts till leverantör av fartygens stridssystem. Dessutom har försvarsminister Antti Kaikkonen fattat beslut om att ett avtal om industriellt samarbete ska ingås med Saab samt om upphandling av en propeller och propelleraxel av fartygskategori från finländska Aker Arctic Technology Ab.

Avtalen om byggandet av fartygen, leveransen och integreringen av stridssystemet samt leveransen av propellern och propelleraxeln undertecknas i Åbo den 26 september 2019.


Läs mer
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä