Nyheter

6.6.2019 kl 15.00


Antti Kaikkonen till försvarsminister

Kaikkonen-Antti_tarkka


Republikens president utnämnde Finlands 75:e regering torsdagen den 6 juni. Samtidigt befriade presidenten ministrarna i Juha Sipiläs regering från medlemskap i statsrådet.

I den nya regeringen, som leds av statsminister Antti Rinne, finns sammanlagt 19 ministrar. 

Antti Kaikkonen är försvarsminister i statsminister Antti Rinnes regering.

Vid sitt konstituerande sammanträde torsdagen den 6 juni beslutade statsrådet om ministrarnas arbetsfördelning, medlemmarna i de lagstadgade ministerutskotten samt ministrarnas ställföreträdare. Därtill överlämnades regeringsprogrammet för Antti Rinnes regering till riksdagen i form av ett meddelande.


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä