Nyheter

19.6.2019 kl 16.00

Generallöjtnant Timo Kivinen blir kommendör för försvarsmakten

Kivinen Timo_pieni_++


Den 19 juni 2019 har republikens president Sauli Niinistö utnämnt generallöjtnant Timo Kivinen till tjänsten som kommendör för försvarsmakten för tiden 1.8.2019 - 31.3.2024. Den nuvarande kommendören, general Jarmo Lindberg, övergår till reserven den 1 augusti 2019.

Under sin karriär har generallöjtnant Timo Pekka Kivinen (f. 1959) haft mångsidiga uppgifter både i Finland och utomlands. Han har varit chef för huvudstaben sedan 2017. Tidigare har Kivinen bland annat tjänstgjort som försvarsmaktens strategichef, kommendör för Karelska brigaden, biträdande avdelningschef vid huvudstaben, i ledande uppgifter vid Försvarshögskolan, kommendör för Uttis jägarregemente och militärattaché i Budapest. Kivinen avlade generalstabsofficersexamen 1993 och han befordrades till generallöjtnant 2016.

Kivinen når sin i lag föreskrivna avgångsålder i tjänsten som kommendör för försvarsmakten den 31 mars 2024.
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä