Nyheter

6.11.2019 

Reservister som tjänstgör i militära krishanteringsuppdrag börjar betalas utbildningspeng

SKJL 2
Fredsbevarare i en krishanteringsoperation. Foto: Försvarsmakten


Försvarsminister Antti Kaikkonen har den 6 november 2019 beslutat att reservister som tjänstgör i militära krishanteringsuppdrag från och med den 1 januari 2020 ska börja betalas utbildningspeng för främjande av internationellt kunnande.

Utbildningspengen utgör 50 procent av den grundlön som bestämts när den militära krishanteringsanställningen började och den betalas ut i samband med den första lönebetalningen för krishanteringsuppdraget. Utbildningspengen betalas redan i nuläget till de anställda och nu ska också reservisterna omfattas av samma ersättning.

Det är önskvärt att utbildningspengen ska sporra reservisterna att i allt högre grad söka sig till uppgifter inom den militära krishanteringen. Samtidigt är avsikten att i högre grad än för närvarande kompensera reservister för eventuell förlust av inkomst under utbildningstiden och öka de ekonomiska incitamenten för militära krishanteringsuppgifter. 
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä